Novemberi Aktuális

Iskolánk novemberi programjai és eseményei

08.              „Varázstorony” látogatás a 7.a osztályos tanulókkal.

                     Felelős: Lovászné Szűcs Mária

11-15.         Belső ellenőrzés indítása. /Részletesen lásd a belső ellenőrzési

                    ütemtervben!/Óralátogatások az első osztályokban.

                    Felelős: Igazgató, Igazgatóhelyettesek

14.              Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határideje.

                   Felelős: Bóta Gyuláné 

21.              Vezetői értekezlet.

Az első osztályos osztályfőnökök beszámolója az eltelt időszak tapasztalatairól.  Meghívott vendégek: Pöttömke Óvoda vezetése, volt  nagycsoportos óvónő kollégák. /Ezt megelőzi az óvónő kollégák tájékozódó látogatása az osztályokban!/ Felelős: Nagy István Igazgató

22.              Az OH országos mérésének előkészítése, adatszolgáltatás
                   határideje. Felelős: Nagy István Igazgató

25-29.       Belső ellenőrzés. Óralátogatások az ötödik osztályokban.

     Felelős: Igazgató, Igazgatóhelyettesek

25.              Fogadóóra: 1600 – 1700

29.             Vezetői értekezlet. Az ötödik osztályos tapasztalatok megbeszélése,  a

     volt negyedikes osztályfőnökök részvételével. Felelős: Nagy István Igazgató

 

Tervezett, folyamatos:

¨   Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Alsó tagozat – hit- és erkölcstan órán, Felső tagozat – 7 óra 15 perctől. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
¨   Házi szaktárgyi versenyek indítása.
¨   Varga Tamás matematika verseny iskolai fordulója. Felelős: Bóta Gyuláné
¨   Országos angol és német verseny iskolai fordulója. Felelős: Lovászné Szűcs Mária, Lőrinczné Antal Judit
¨   Egészségnevelési-fogászati vetélkedő megszervezése, lebonyolítása. Felelős: Telekes Lászlóné mk. vezető, iskolavédőnő
¨   Pályaválasztási Fórum. Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK
¨   Pályaválasztási szülői értekezlet. Felelősök: Nagy István Igazgató, 8.osztályos osztályfőnökök. Meghívott vendég: Dr. Molnár Istvánné Remenyik Zs. Gimnázium Igazgatója


Nagy István

 Igazgató