Januári Aktuális

Iskolánk januári programjai és eseményei

06.              Vízkereszt. Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

17.                Az első félév szorgalmi időszakának vége.

18.              Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

20.              Alsós osztályozó értekezlet. Felelős: Nagy István Igazgató

20.              Felsős osztályozó értekezlet. Felelős: Nagy István Igazgató Időpont: 14 óra

22.              A Magyar Kultúra Napja. Rádiós műsor.

 Felelősök: Bocsiné Bálint Ágnes 5.b, Kádas Imre 5.a, Lovászné Szűcs Mária

23.              Félévi statisztikai lapok leadásának határideje.

 Felelősök: Osztályfőnökök

24.              Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése osztályszinten.

Felelősök: Osztályfőnökök

29.              Félévi nevelőtestületi értekezlet.

Az első félév munkájának értékelése az adatok és számok tükrében.       Felelős: Izsold Lászlóné Igazgatóhelyettes

Tervezett:

¨   Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

¨   „A gólyák visszatérnek”- volt 8. osztályos tanulóink beszámolója a középiskolai tapasztalataikról osztályfőnöki órák keretében. Felelős: Nagy Zsolt, osztályfőnökök

¨   Kazinczy verseny iskolai fordulója. 3. hét. Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária

¨   „Aranycsengő” prózamondó és helyesíró verseny, Tenk. Felelősök: Mk. vezetők, magyar szakos kollégák, osztályfőnökök

¨   Országos történelem verseny. Felelős: Köböl Zsoltné

¨   Nyelv-Ész verseny indítása. Felelős: Jacsó Emilné

¨   Hevesy György kémiaversenyre való jelentkezés. Felelős: Nagyné Deli Mónika

Folyamatos:

¨   Farsangi kupa indítása a DÖK szervezése. Felelős: Nagy Zsolt

 

Nagy István

  Igazgató