Áprilisi Aktuális

Iskolánk áprilisi  programjai és eseményei

04.             Kerékpáros Iskola Kupa. Megyei döntő – Eger.

                    Két csapatunk bejutott a döntőbe! Felelős: Szabó János

05.             Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulója.

    Felelős: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária

07.             Húsvéti lelki nap. Felelősök: Iskolavezetés, mk. vezetők, hit- és erkölcstan

    szakos tanárok, osztályfőnökök, Szemenyei Péter Plébános Úr.

    Színházi előadás: József és a színes szélesvásznú álomkabát

    előadja az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola

    színjátszó csoportja.   Időpont: 10 óra

11.               Megemlékezés a Költészet Napjáról. Felelősök: osztályfőnökök,

    magyar szakos kollégák.

11.              Hangos olvasás  –  megyei verseny – Kál.

    Felelősök: Alsós munkaközösség

14-16.        Emlékezés a holokauszt áldozataira.  Megemlékezés osztályszinten,

     az életkornak megfelelő mélységben   és formában. Felelősök: szaktanárok

15.              Beiratkozást megelőző óvodai szülői értekezlet. Felelősök: Igazgató,

     Igazgatóhelyettesek,    Tóth Tünde,  Turócziné Németh Anna.

     Időpont: 16 óra 30 perc

24.              Föld Napja. Megyei Környezetismeret-környezetvédelem Vetélkedő döntője.

     Felelősök: alsós munkaközösség

25.             Visszajelzés – a középiskolák részéről – a 8. osztályosok továbbtanulási

     eredményéről.

25.             Kölcsey Ferenc magyar-angol-német nyelvi verseny – Heves.

    Felelősök: szaktanár kollégák

25.             Almásy László Földrajzverseny döntője – Miskolc.

     Felelős: Tóthné Sőrés Julianna

28.              Fogadóóra: 1600 – 1700 28.              Tankönyvrendelés várható határideje a KELO felületén.

     Tankönyvek bejegyzése a lista megjelenése  után /várhatóan április 10./

     Felelős: Tóthné Kovács Katalin iskolatitkár

 28-29.      A leendő első osztályosok beiratkozása. Felelős: Nagy István Igazgató,

    Tóthné Kovács Katalin iskolatitkár

29.             KI-MIT-TUD? Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK, szaktanárok, tanítók.

     Felhívás külön lapon!

29.              Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig   elért eredmények,

     a javításra váró feladatok,  a hiányosságok közös megbeszélése.

     Felelős: Nagy István Igazgató

  Tavaszi szünet: 2014. április 17. – április 22. Utolsó tanítási nap: 2014. április 16. szerda.  Első tanítási nap: 2014. április 23. szerda. Tervezett:

  •   Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése.

       Alsó tagozat – hit- és erkölcstan órán.

       Felső tagozat – egyeztetett időpont alapján.

       Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok.

  •   Elsős tanítók látogatása az óvodában, a nagycsoportok foglalkozásain.  

Folyamatos:

  • A tanulmányi versenyek eredményeinek értékelése, felkészülés az országos kompetenciamérésre.
  • A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata. Országosan előírt mérés!  Felelősök: Testnevelő kollégák, osztályfőnökök

Nagy István                   

          Igazgató