Novemberi aktuális

Iskolánk novemberi programjai és eseményei

01-02.  Mindenszentek és Halottak napja.

06.      Pályaválasztási kiállítás megtekintése. Felelősök: 8. osztályok osztályfőnökei

10-14.   Belső ellenőrzés indítása. Óralátogatások az első osztályokban.

Felelős: Igazgató, Igazgató-helyettesek

18.      Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határideje.

 Felelős: Bóta Gyuláné 

20.        Vezetői értekezlet.

Az első osztályos osztályfőnökök beszámolója az eltelt időszak tapasztalatairól. Meghívott vendégek: Pöttömke Óvoda vezetése, volt nagycsoportos óvónő kollégák. /Ezt megelőzi az óvónő kollégák tájékozódó látogatása az osztályokban!/ Felelős: Nagy István Igazgató

21.     Az OH országos kompetencia-, valamint a 6. és 8. osztályokban 

első idegen nyelvet tanulók írásbeli mérésének előkészítése, 

adatszolgáltatás határideje. Felelős: Nagy István Igazgató

24-28.  Belső ellenőrzés. Óralátogatások az ötödik osztályokban.

Felelős: Igazgató, Igazgató-helyettesek

24.         Fogadóóra: 1600 – 1700

 

Tervezett, folyamatos:

  •    Évfolyammisék elkezdődnek. Időpontja: szerda 8 óra. Az első évfolyam kezd. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök
  •    Házi szaktárgyi versenyek indítása.
  •    Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat versenyre. Felelős: Nagy István
  •    Varga Tamás matematika verseny iskolai fordulója. Felelős: Bóta Gyuláné
  •    Országos angol és német verseny iskolai fordulója. Felelős: Lovászné Szűcs Mária mk. vezető, Lőrinczné Antal Judit
  •    Felkészülés és részvétel a Gárdonyi Géza Vers-, Próza-, Mesemondó Kisiskolások Találkozóján. Egerfarmos. Felelősök: Mk. vezetők, magyar szakos kollégák, osztályfőnökök
  •    Egészségnevelési-fogászati vetélkedő megszervezése, lebonyolítása. Felelős: Telekes Lászlóné mk. vezető, iskolavédőnő
  •    Pályaválasztási Fórum. Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK
  •    Pályaválasztási szülői értekezlet. Felelősök: Nagy István Igazgató, 8.osztályos osztályfőnökök. Meghívott vendég: Csesznok Róbert, a Remenyik Zs. Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója

 

Nagy István

  Igazgató