Januári aktuális

Iskolánk januári programjai és eseményei 

05.   A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok kezdésének időpontja a felső tagozatban. Lehetséges utolsó napja: május 27. Felelősök: testnevelő szaktanárok

06.   Vízkereszt. Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

10.   Szombat: munkanap! – a január 02.. péntek bedolgozása!

16.   Az első félév szorgalmi időszakának vége.

18.   Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

19.   Osztályozó értekezletek.

22.   A Magyar Kultúra Napja. Rádiós műsor.

Felelősök: Úriné Ujvári Éva 5.a, Nagyné Deli Mónika 5.b

22.   Félévi statisztikai lapok leadásának határideje.

Felelősök: Osztályfőnökök

23.   Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése osztályszinten. Felelősök: Osztályfőnökök

28.   Félévi nevelőtestületi értekezlet. Az első félév munkájának értékelése az adatok és számok tükrében.

Felelős: Lőrinczné Antal Judit Igazgató-helyettes

Tervezett:

–    „A gólyák visszatérnek”- volt 8. osztályos tanulóink beszámolója a középiskolai tapasztalataikról osztályfőnöki órák keretében. Felelős: Nagy Zsolt, osztályfőnökök

–   Kazinczy verseny iskolai fordulója. 3. hét. Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária

–   Országos történelem verseny. Felelős: Köböl Zsoltné

–  Nyelv-ÉSZ verseny indítása. Felelős: Jacsó Emilné

–   Hevesy György kémiaversenyre való jelentkezés. Felelős: Nagyné Deli Mónika

Folyamatos:

–  Farsangi kupa: DÖK szervezés. Felelős: Nagy Zsolt

–  Nyári táborszervezés indítása. Felelősök: táborvezetők

 

Nagy István

  Igazgató