Februári aktuális

Iskolánk februári programjai és eseményei

02.          Gyertyaszentelő Boldogasszony napja.

  Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

02-13.     Félévi szülői értekezletek. Felelősök: Osztályfőnökök

03.           Balázs-áldás. Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

03.           Kistérségi Kazinczy-verseny. Időpont: 14 óra

   Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária

05.            A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak leadási határideje.

   Felelősök: 8.o osztályfőnökök

 05.          Varázstorony vetélkedő a 7. osztályosoknak.

   Felelős: Nagy István

05.           “Házhoz jön a történelem!” – rendhagyó történelem óra és kiállítás

     Időpont: 8-12 óra

13.            A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak elküldési határideje.

   Felelős: Nagy István Igazgató

14.            Farsangi Karnevál. Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK, osztályfőnökök

18.           Hamvazószerda – Iskolai szintű Szentmise. Időpont: 8 óra

20.           Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulójának megrendezése.

  Felelős: Bóta Gyuláné

25.          Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira.

 Megemlékezés osztályszinten, az életkornak megfelelő mélységben és formában.

 Felelősök: szaktanárok

25.          Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig  elért eredmények,

a javításra váró feladatok, a hiányosságok közös megbeszélése.

 Felelős: Nagy István Igazgató

 

Tervezett:

  •    Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése.

Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

  •    Hevesy György Országos Kémiaverseny iskolai forduló.

Felelős: Nagyné Deli Mónika

  •    Az OATV iskolai fordulója: 7-8. osztályok. Felelősök: szaktanárok

Folyamatos:

  •    Alsós házi tanulmányi versenyek lebonyolítása /matematika, olvasás, helyesírás/. Felelős: Tóth Tünde, Jacsó Emilné
  •    A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok folytatása.

 

Nagy István

   Igazgató