Áprilisi aktuális

Iskolánk áprilisi programjai és eseményei

31.              Húsvéti lelkinap. Szentmise, előadások évfolyamonként. Felelős: Iskolavezetés, Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan tanárok

01.              Igazgatói szünet.

10.              Megemlékezés a Költészet napjáról, április 11-ről. Felelősök: osztályfőnökök, magyar szakos kollégák.

12.

16.              Holokauszt Emlékév: emlékezés a holokauszt magyarországi áldozataira. Megemlékezés történelem és osztályfőnöki órák keretében, a tanulók életkorának megfelelően. Felelősök: szaktanárok

16-17.         A leendő első osztályosok beiratkozása. Felelős: Iskolavezetés, Tóthné Kovács Katalin iskolatitkár

21.              Elsősegélynyújtó Verseny – területi forduló. Felelősök: Úriné Ujvári Éva, Nagyné Deli Mónika

22.              Föld Napja Programok. Megyei Környezetismereti- Környezetvédelmi verseny. Felelősök: Alsós munkaközösség

24.              Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny – Heves. Felelősök: felkészítő pedagógusok

24.              Visszajelzés a középiskolák részéről a 8.o. jelentkezés eredményéről.

27.              Fogadóóra: 1600 – 1700

28.              Gyümölcs- és zöldségkóstolás. Felelős: Intézményvezetés

28.              Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig                                             elért eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok

közös megbeszélése. Felelős: Nagy István Igazgató

Tavaszi szünet: 2015. április 02. – április 07.

Utolsó tanítási nap: 2015. március 31. kedd

Első tanítási nap: 2015. április 08. szerda

Tervezett:

¨   Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

¨   Elsős tanítók látogatása az óvodában, a nagycsoportok foglalkozásain.

¨   DÖK: Művészeti délután, tavaszköszöntő zenés-táncos est.

Folyamatos:

¨   A tanulmányi versenyek eredményeinek értékelése, felkészülés az OH mérésre.

¨   A szereplők felkészítése „Miénk a tér!” Megyei Művészeti Fesztiválra. Felelősök: Lovászné Szűcs Mária, szaktanárok

¨   A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok folytatása.

 

                                                                                              Nagy István

                                                                                                 Igazgató