Szeptemberi aktuális

Iskolánk szeptemberi programjai és eseményei

01.      Veni Sancte – Ünnepélyes tanévnyitó mise.

     Felelős: Szemenyei Péter iskolalelkész

           Ünnepélyes tanévnyitó a Római Katolikus Templomban.

     Felelősök: Nagy Zsolt 8.a, Nagyné Németh Anna 8.b, Énekkar,

01.      Szülői értekezletek az l. osztályokban.

    Felelősök: osztályfőnökök: Dr. Szűcs Attiláné, Telekes Lászlóné, Krizsán Tiborné

01.      Elektronikus napló indítása. Felelős: Nagy István igazgató

04.      Munkaközösségek és a DÖK munkatervének leadási határideje.

     Felelősök: Mk. vezetők, DÖK patronáló tanár

02-11. Dokumentációk elkészítése /foglalkozási tervek, egyéni fejlesztési tervek/

     Felelősök: osztályfőnökök, érintett szaktanárok

04.      E-naplóval kapcsolatos dokumentáció elkészítése.

     Felelősök: osztályfőnökök, iskolatitkár

04.      Reggeli felügyeleti, bejáró ügyeleti, magántanulói és

     egyéb kérelmek leadási határideje.

04.      DÖK alakuló ülése. Felelős: Nagy Zsolt DÖK vez. tanár

04.      SZMK névsor leadási határideje.

     Felelősök: osztályfőnökök

07.      SZMK szülői értekezlet. Felelős: Nagy István igazgató

07.      Intézményi önértékelési csoport megalakítása.

     Felelős: Nagy István igazgató

07.      A munkaközösség vezetők által összeállított végleges munkaterv

    megvitatása,    a tanévre szóló havi lebontású munkaterv elfogadása.

     Felelős: Nagy István igazgató

07.      Kötelező órában tartott szakkörök, vállalt délutáni foglalkozások indítása.

    Felelősök: foglalkozások vezetői

07-18. A 2-8. évfolyamon szülői értekezletek tartása.

08.      Kisboldogasszony napja. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok

10.      Gyümölcs- és zöldségkóstolás. Felelős: Lőrinczné Antal Judit igazgatóhelyettes

11.      Kompetencia órák foglalkozási tervének leadása, témakörök megjelölésével,

    dátummal.   Felelősök: osztályfőnökök

18.      Osztálytermek dekorálása, folyosói dekorációk, faliújságok elkészítése.

    Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok

24.     Iskolánk névadójának és az egyházi iskolák védőszentjének közös

   ünnepe. Szentmise és rádiós műsor.  Széchenyi-nap.

    Felelősök: Nagy Zsolt DÖK vezető tanár, DÖK, osztályfőnökök.

   Szent Gellért-nap.    Felelősök: Ötvösné Perge Edit, Nagy Péter

25.      Az első osztályos, az 5. osztályos, valamint az újonnan érkezett tanulók

   tanulói törzslapjának kitöltése, feldolgozása.

    Felelős: Izsold Lászlóné igazgatóhelyettes, érintett osztályfőnökök

25.      Kutatók éjszakája. Eszterházy Károly Főiskola

    Felelős: Nagyné Deli Mónika

28.     Tanmenetek, munkatervek összeállítása, elkészítése, leadása ellenőrzésre.

    Felelős: Nagy István Igazgató

28.      Októberi statisztika kiadott táblázati lapjainak kitöltési határideje.

    Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok

Folyamatos, tervezett:

  •  Osztálymisék indítása, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
  •   Mese világnapjának megünneplése. Felelős: Alsós mk.
  •  Többfordulós levelezős versenyek indítása. Felelősök: szaktanárok
  •  A tanulók középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészítésének megkezdése Felelősök: szaktanárok
  •   Felkészülés a hagyományos Megyei Történelem Verseny megrendezésére. Felelősök: Lőrinczné Antal Judit, Farkas  Fruzsina
  •  Őszi sportversenyek indítása: házi sportversenyek, Diákolimpia keretében zajló versenyek /labdarúgás, kézilabda/. Felelősök: Kádas Imre, Nagy Zsolt
  •  Színházlátogatások megszervezése osztálykeretben, igény szerint. Felelősök: osztályfőnökök
  •  DÖK: A Házirend felülvizsgálata: Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK
  •  A „PATENT” újság folyamatos, havi szintű tájékoztatása az iskola eseményeiről. Felelős: Úriné Ujvári Éva

 

Nagy István

  Igazgató