Novemberi aktuális

Iskolánk novemberi programjai és eseményei

01-02.   Mindenszentek és Halottak napja.

05-06.   Iskolai fényképezés: 2-8. osztályok. Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök

09-13.   Belső ellenőrzés indítása. /Részletesen lásd a belső ellenőrzési ütemtervben!/

       Óralátogatások az első osztályokban. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

18.        Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határideje.

     Felelős: Bóta Gyuláné 

19.        Vezetői értekezlet. Az első osztályos osztályfőnökök beszámolója az eltelt

       időszak tapasztalatairól. Meghívott vendégek: Pöttömke Óvoda vezetése, volt

               nagycsoportos óvónő kollégák. Felelős: Nagy István igazgató

20.        Az OH országos kompetencia-, valamint a 6. és 8. osztályokban első

     idegen nyelvet tanulók írásbeli mérésének előkészítése,

     adatszolgáltatás határideje. Felelős: Nagy István igazgató

23-27.   Belső ellenőrzés. Óralátogatások az ötödik osztályokban.

       Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

30.        Fogadóóra: 1600 – 1700

30.        Adventi gyertyagyújtások minden hétfőn a 2. nagyszünetben a kijelölt

      osztályok számára. Felelősök: hit- és erkölcstan tanárok, osztályfőnökök

30.        Vezetői értekezlet. Az ötödik osztályos tapasztalatok megbeszélése, a volt

       negyedikes osztályfőnökök részvételével. Felelős: Nagy István igazgató

 Tervezett, folyamatos:

 • Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
 • Szent Erzsébet napja – Kiállítás megrendezése. Felelős: Alsós mk.
 • Megyei Történelem Verseny meghirdetése. Felelősök: Lőrinczné Antal Judit igazgatóhelyettes, Farkas Fruzsina és Nagy Péter szaktanárok
 • Házi szaktárgyi versenyek indítása.
 • Intézményi önértékelés megvitatása, elfogadása. Felelős: Nagy István igazgató, Intézményi Önértékelő Csoport vezetője
 • Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat versenyre. Felelős: Nagy István
 • POK 5-6. osztályosok matematika versenyére jelentkezés. Felelős: Bóta Gyuláné
 • Országos angol és német verseny iskolai fordulója. Felelős: Lovászné Szűcs Mária mk. vezető, Lőrinczné Antal Judit igazgatóhelyettes
 • BEBRAS – nemzetközi informatika verseny. Felelősök: informatika szakos kollégák
 • Egészségnevelési-fogászati vetélkedő megszervezése, lebonyolítása. Felelős: Telekes Lászlóné mk. vezető, iskolavédőnő
 • Pályaválasztási Fórum. Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK
 • Pályaválasztási szülői értekezlet. Felelősök: Nagy István igazgató, 8.osztályos osztályfőnökök. Meghívott vendég:  Csesznok Róbert, a Remenyik Zs. Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója

 

 Nagy István

  Igazgató