Januári program

Iskolánk januári programjai és eseményei

06.    A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok

kezdésének időpontja a felső tagozatban.

Lehetséges utolsó napja: június 01. Felelősök: testnevelő szaktanárok

06.    Vízkereszt. Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

07.    Iskolaszentelés. Felelős: Szemenyei Péter iskolalelkész

18.    Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

22.    Az első félév szorgalmi időszakának vége.

22.    A Magyar Kultúra Napja. Rádiós műsor.

Felelősök: Tóthné Sőrés Julianna 5.a, Farkas Fruzsina 5.b

25.    Osztályozó értekezletek. Felelős: Nagy István igazgató

26.    SZMK szülői értekezlet. Téma: Farsang.

Felelős: Nagy Zsolt DÖK patronáló tanár

27.    Félévi statisztikai lapok leadásának határideje.

Felelősök: Osztályfőnökök

27.    Évfolyammisék indítása. 1. osztályok.

Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

29.    Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése osztályszinten.

Felelősök: Osztályfőnökök

Tervezett: ¨

  •  „A gólyák visszatérnek”- volt 8. osztályos tanulóink beszámolója a középiskolai tapasztalataikról osztályfőnöki órák keretében. Felelős: Nagy Zsolt, osztályfőnökök ¨
  •   Kazinczy verseny iskolai fordulója. 3. hét. Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária ¨
  •   „Aranycsengő” prózamondó és helyesíró verseny, Tenk. Felelősök: Mk. vezetők, magyar szakos kollégák, osztályfőnökök ¨
  • Dugonics András matematika verseny – iskolai forduló. Felelősök: matematika szakos kollégák ¨
  • Alapműveletek – matematika verseny nevezés: Felelős: Bóta Gyuláné mk. vez. ¨
  • Országos történelem verseny. Felelős: Farkas Fruzsina ¨
  • Nyelv-ÉSZ verseny indítása. Felelős: Jacsó Emilné ¨
  • Hevesy György kémiaversenyre való jelentkezés. Felelős: Nagyné Deli Mónika

Folyamatos: ¨

  • Farsangi kupa: DÖK szervezés. Felelős: Nagy Zsolt ¨
  • Nyári táborszervezés indítása. Felelősök: táborvezetők

 

      Nagy István

         Igazgató