Februári aktuális

Iskolánk februári programjai és eseményei

01-12.  Félévi szülői értekezletek. Felelősök: osztályfőnökök

01.      SZMK Szülői értekezlet – Farsang. Felelős: Nagy Zsolt

02.     Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos

     tanárok, osztályfőnökök

03.      Balázs-áldás. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

04.     Félévi nevelőtestületi értekezlet. Az első félév munkájának értékelése, az

    adatok és számok tükrében. Felelős: Izsold Lászlóné igazgató-helyettes

06.     Farsangi Karnevál. Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK, osztályfőnökök

09.    Kistérségi Kazinczy-verseny a Teleki Blanka Általános Iskolában.

    Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária

09.    A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak leadási határideje.

   Felelősök: 8.o osztályfőnökök

10.   Hamvazószerda. Iskolamise. Felelősök: iskolavezetés, Szemenyei Péter

  iskolalelkész, hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök Időpontja: 8 óra

10.    Vezetői értekezlet. Az ötödik osztályos osztályfőnökök beszámolója az eltelt

  időszak tapasztalatairól. Meghívottak: a volt 4. osztályos osztályfőnök tanítók,

  magyar és matematika szakos kollégák.

 /Ezt megelőzik az iskolavezetés tájékozódó óralátogatásai az osztályokban!/

  Felelős: Nagy István igazgató Időpontja: 13 óra 45 perc     

12.    A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak elküldési határideje.

  Felelős: Nagy István igazgató

13.    CURIE – Országos Kémiaverseny – területi forduló, Miskolc.

  Felelős: Nagyné Deli Mónika

19.   Zrínyi Ilona országos matematika verseny területi fordulójának

megrendezése iskolánkban. Felelős: Bóta Gyuláné

25. Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira.

Megemlékezés osztályszinten, az életkornak megfelelő mélységben és formában.

Felelősök: szaktanárok

25.   Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig elért eredmények,

 a javításra váró feladatok, a hiányosságok közös megbeszélése.

 Felelős: Nagy István igazgató

 

Tervezett:

  •  Osztálymisék folyamatosan, időpontokat egyeztetve. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
  •  Hamvazószerda, Nagyböjt. Egyházi jeles napok, időszakok értelmezése, jelentőségének bemutatása. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök
  •  Varázstorony vetélkedő, iskolai forduló a 7. osztályosoknak. Felelős: Nagy István
  •  Az OATV iskolai fordulója: 7-8. osztályok. Felelősök: szaktanárok

 

Folyamatos:

  •  Alsós házi tanulmányi versenyek lebonyolítása /matematika, olvasás, helyesírás/. Felelős: Tóth Tünde, Jacsó Emilné
  •  A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok folytatása.

 Nagy István

   Igazgató