Áprilisi aktuális

Iskolánk áprilisi programjai és eseményei

6.    ISKOLA-ISMERKEDŐ NAPOK. Bemutató órák, szülői értekezlet a leendő

első osztályos kisdiákok és szüleik részére. Felelős: iskolavezetés.

Részletesen lásd a plakáton!

8.    OVI-SULI délután. Játékos interaktív és ügyességi foglalkozások

gyerekeknek és szülőknek egyaránt. Felelős: iskolavezetés, alsós munkaközösség.

11.   Megemlékezés a Költészet Napjáról, április 11-ről.

Felelősök: osztályfőnökök, magyar szakos kollégák.

14-15.  Leendő első osztályos kisdiákok beiratkozása. Időpontja: 8-19 óra.

     Felelős: iskolavezetés.

15.   Emlékezés a holokauszt magyarországi áldozataira. Megemlékezés történelem és

osztályfőnöki órák keretében, a tanulók életkorának megfelelően. Felelősök: szaktanárok

22.   Föld Napja Programok. Látogatás a Remondis Hulladék-feldolgozó Vállalathoz

Tiszafüredre. Felelősök: Mk. vezetők, szaktanárok

22.   Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi verseny – Heves. Felelősök: szaktanár kollégák

25.    Fogadóóra: 16  – 17 óra

26.    Visszajelzés a középiskolák részéről a 8. osztályos diákok továbbtanulásának

  eredményéről.

28.    Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig elért eredmények, a javításra

  váró feladatok, a hiányosságok  közös megbeszélése. Felelős: Nagy István Igazgató

28-29.  Anyák napja tiszteletére osztályszintű ajándékkészítések.

     Felelősök: osztályfőnökök

Tervezett:

  •    Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése.

      Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

  •    DÖK: Művészeti délután, tavaszköszöntő zenés-táncos est.
  •    Cigány tanulók vers- és prózamondó megyei versenye.

Folyamatos:

  •    A tanulmányi versenyek eredményeinek értékelése, felkészülés az OH mérésre.
  •    A szereplők felkészítése „Miénk a tér!” Megyei Művészeti Fesztiválra.

     Felelősök: Lovászné Szűcs Mária, szaktanárok

  •    A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok folytatása.

 

                                                                                              Nagy István

                                                                                                Igazgató