Júniusi aktuális

Iskolánk júniusi programjai és eseményei

30-03.   Határtalanul! Program: Felvidék. Felelősök: Kádas Imre, Bocsiné Bálint Ágnes

02.   Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés a trianoni békéről /június 4./ a városi program keretében. Helye: Városi Trianoni emlékmű. Időpontja: 10 óra. Műsort adnak iskolánk  tanulói. Felelős: Lovászné Szűcs Mária, iskolavezetés

03.   Pedagógusnap. Városi ünnepség. Időpontja: 15 óra

06-09.   A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és felkészítőik listájának elkészítése, továbbítása az önkormányzat felé. Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok

06-10.   Magántanulók vizsgáztatása. Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök

09.   AMI – hangszerbemutató az alsó tagozatosok részére. Időpont 8 óra 50 perc. Helye: tornaterem

10.    A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és felkészítőik listájának leadási határideje. Felelős: Nagy István igazgató

13.    A ballagás menetének és műsorának első próbája. Időpont: 8 óra Felelősök: 7. osztályos osztályfőnökök

13.   Alsós osztályozó értekezlet. Időpontja: 15 óra

14.   Felsős osztályozó értekezlet. Időpontja: 15 óra

14.   A ballagás menetének és műsorának második próbája. Időpont: 8 óra Felelősök: 7. osztályos osztályfőnökök

14.   Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig elért eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok közös megbeszélése. Felelős: Nagy István Igazgató

15.   Utolsó tanítási nap! Az osztályok a saját osztályfőnökeikkel vannak!

       „Vidám Ballagás”.  Felelős: Nagy Zsolt, Nagyné Németh Anna Időpontja: 8 óra. A tanévzáró ünnepély próbája a tornateremben. Időpont: 10 óra.

Határtalanul! Program. Témanap: Nemzeti összetartozás határtalanul. Felelősök: Kádas Imre, Bocsiné Bálint Ágnes

16.   Te Deum. Főegyházmegyei tanévzáró ünnepély az Egri Bazilikában. Indulás: 8 óra 30 perc. Felelős: iskolavezetés.

16.   Statisztikák leadási határideje. Felelősök: osztályfőnökök

16.   Ballagási Bankett. Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök és SZMK. Időpont: 18 óra.

17-18.  Dekorálási lehetőség péntek délután /15.00-18.00/ és szombat reggel /6.00-8.00/.

 18.   Ballagási ünnepség. Időpont: 9 óra.  Felelősök: Kádas Imre, Bocsiné Bálint Ágnes, Lovászné Szűcs Mária, énekkar

 21.   Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet. Felelős: Nagy István Igazgató. Időpontja: 8 óra

 22.   Tanévzáró ünnepély – Te Deum. Gyülekező: Plébánia előtti tér. Felelősök: Ötvösné Perge Edit, Poczok Erzsébet Helye: Római Katolikus templom.

Program: Szentmise és igazgatói  értékelés. Időpont: 16 óra 30 perc.Bizonyítványosztás és osztályfőnöki értékelés helye: iskolánk osztálytermei.

23.   Nevelőtestületi Lelki-nap. Helye: Máriabesnyő. Felelős: iskolavezetés, Plébános úr, hit- és erkölcstan szakos kollégák

Tervezett:

  • A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és felkészítőik részére fogadás a Városi Közösségi Házban.
  • Tanulói jutalmak összesítése, igények felmérése /könyvek, oklevelek kiadása előzetes rendelés alapján/

Folyamatosan:

  • A nyári karbantartási munkák felmérése, előkészítése, ütemezése.

Nagy István

Igazgató