Szeptemberi aktuális

Iskolánk szeptemberi programjai és eseményei

01.  Veni Sancte – Ünnepélyes tanévnyitó mise.

Felelős: Szemenyei Péter iskolalelkész

       Ünnepélyes tanévnyitó a Római Katolikus Templomban.

Felelősök: Kádas Imre 8.a, Bocsiné Bálint Ágnes 8.b, Lovászné Szűcs Mária,

Nagy Péter, Nagy Zsolt,

01.  Szülői értekezletek az l. osztályokban. Felelősök: osztályfőnökök: Jacsó Emilné,

Gregusné Szentgyörgyi Éva

        Elektronikus napló indítása. Felelős: Nagy István igazgató

        Munkaközösségek és a DÖK munkatervének leadási határideje.

Felelősök: Mk. vezetők, DÖK patronáló tanár

02-11. Dokumentációk elkészítése /foglalkozási tervek, egyéni fejlesztési tervek/

     Felelősök: Osztályfőnökök, érintett szaktanárok

05.     E-naplóval kapcsolatos dokumentáció elkészítése.

    Felelősök: osztályfőnökök, iskolatitkár

    SNI-s tanulók listájának áttekintése, pontosítása. Csoportok összeállítása.

   Végleges csoportlista  leadásának határideje. Felelős: Bata Teodóra

   Reggeli felügyeleti, bejáró ügyeleti, magántanulói és egyéb kérelmek leadási határideje.

   DÖK alakuló foglalkozása. Házirend felülvizsgálata. Ideje: 15 óra.

   Felelős: Bocsiné Bálint Ágnes

   Kötelező órában tartott szakkörök, vállalt délutáni foglalkozások indítása.

   Felelősök: foglalkozások vezetői

05-16.   A 2-8. évfolyamon szülői értekezletek tartása.

08.    A munkaközösség vezetők által összeállított végleges munkaterv

megvitatása,  a tanévre szóló havi lebontású munkaterv elfogadása.

Felelős: Nagy István Igazgató

 SZMK szülői értekezlet. Felelős: Nagy István igazgató.  Időpont: 17 óra

         Kisboldogasszony napja. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok

09.   Kompetencia órák foglalkozási tervének leadása, témakörök megjelölésével,

 dátummal.   Felelősök: osztályfőnökök

2H-3H-s, veszélyeztetett tanulók listájának elkészítése, leadása.

 Felelősök: Mártonné Szabó Gabriella GYIV felelős, osztályfőnökök

16.  Osztálytermek dekorálása, folyosói dekorációk, faliújságok elkészítése.

Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok

        SZMK névsor leadási határideje. Felelősök: Osztályfőnökök

18.  Táskaszentelés. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hitoktatók, osztályfőnökök

23.  Iskolánk névadójának és az egyházi iskolák védőszentjének közös

         ünnepe. Szentmise és rádiós műsor. Széchenyi-nap. Diákelnök választás.

          Felelősök: Bocsiné Bálint Ágnes DÖK vezető tanár, DÖK. Szent Gellért-nap.

   Felelősök: Nagy Péter

23.   Az első osztályos, az 5. osztályos, valamint az újonnan érkezett tanulók

         tanulói törzslapjának kitöltése, feldolgozása.

         Felelős: Izsold Lászlóné Ig.-helyettes, érintett osztályfőnökök

26.  Tanmenetek, munkatervek összeállítása, elkészítése, leadása ellenőrzésre.

 Felelős: Nagy István Igazgató

28.  Októberi statisztika kiadott táblázati lapjainak kitöltési határideje.

 Felelősök: Osztályfőnökök, szaktanárok

30.  Kutatók éjszakája. Eszterházy Károly Főiskola Felelős: Nagyné Deli Mónika

30Mese világnapja. Meseillusztráció készítése és meseíró verseny.

        Rózsafüzér készítő verseny. Felelős: Alsós mk.

Folyamatos, tervezett:

  •  Osztálymisék indítása, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
  • Többfordulós levelezőversenyek indítása. Felelősök: szaktanárok
  • A tanulók középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészítésének megkezdése Felelősök: szaktanárok
  • Őszi sportversenyek indítása: házi sportversenyek, Diákolimpia keretében zajló versenyek /labdarúgás, kézilabda/. Felelősök: Kádas Imre, Nagy Zsolt
  • Színházlátogatások megszervezése osztálykeretben, igény szerint. Felelősök: osztályfőnökök
  • A füzesabonyi „PATENT” újság folyamatos, havi szintű tájékoztatása az iskola eseményeiről.  Felelős: Úriné Ujvári Éva

Nagy István

  Igazgató