Novemberi aktuális

Iskolánk novemberi programjai és eseményei

01-02.  Mindenszentek és Halottak napja.

       07.  Belső ellenőrzés indítása az ÖTM munkatervben meghatározottak szerint.

Felelős: Iskolavezetés, ÖTM csoport

       11.   Szent Márton Emléknap – játszóház, ludak, lámpások készítése,

esti lámpás felvonulás a templomig, batyus délután.

Felelősök: Alsós mk., hitoktatók

 14-18.  Óralátogatások az ötödik osztályokban.

Felelős: Igazgató, Igazgató-helyettesek

15.  Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határideje.

Felelős: Bóta Gyuláné

18.  Árpád-házi Szent Erzsébet napja alkalmából rajzverseny és kiállítás.

Felelős: Alsós mk.

21.  Dohányzásmentes Világnap – prevenció, előadás.

Felelős: Bocsiné Bálint Ágnes és a DÖK

 21-25Óralátogatások az első osztályokban.

Felelős: Igazgató, Igazgató-helyettesek

22.  Vezetői értekezlet. Az ötödik osztályos tapasztalatok megbeszélése, a volt

negyedikes osztályfőnökök részvételével. Felelős: Nagy István Igazgató

23.  Pályaválasztási szülői értekezlet. Időpontja: 16 óra 30 perc .

Felelősök: Nagy István Igazgató, 8.osztályos osztályfőnökök.

Meghívott vendég: Csesznok Róbert, a Remenyik Zs. Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója

25.   Az OH országos kompetencia-, valamint a 6. és 8. osztályokban

első idegen nyelvet tanulók írásbeli mérésének előkészítése, adatszolgáltatás határidejeFelelős: Nagy István Igazgató

28.  Fogászati vetélkedő. Felelős: Alsós mk., védőnő

28.  Fogadóóra: 1600 – 1700

28.  Adventi gyertyagyújtások. Minden hétfőn a 2. nagyszünetben

a kijelölt osztályok számára. Felelősök: hit- és erkölcstan tanárok, osztályfőnökök

30.  Vezetői értekezlet. Az első osztályos osztályfőnökök beszámolója az eltelt

időszak tapasztalatairól.  Meghívott vendégek: Pöttömke Óvoda vezetése,

volt nagycsoportos óvónő kollégák. /Ezt megelőzi az óvónő kollégák tájékozódó látogatása az osztályokban!/ Felelős: Nagy István Igazgató

 

Tervezett, folyamatos:

 • Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
 • A Megyei Történelem Verseny írásbeli fordulója. Felelősök: Lőrinczné Antal Judit, Farkas Fruzsina, Nagy Péter
 • Nyelv-ÉSZ levelezős verseny indítása. Felelős: Alsós mk.
 • Színházlátogatás Budapestre. Felelős: Bocsiné Bálint Ágnes és a DÖK
 • Házi szaktárgyi versenyek indítása. Felelősök: Szaktanárok
 • Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat versenyre. Felelős: Nagy István
 • POK 5-6. osztályosok matematika versenyére jelentkezés. Felelős: Bóta Gyuláné
 • Országos angol és német verseny iskolai fordulója. Felelős: Lovászné Szűcs Mária mk. vezető, Lőrinczné Antal Judit
 • BEBRAS – nemzetközi informatika verseny. Felelősök: informatika szakos kollégák
 • Felkészülés az Egri Főegyházmegye Regionális Hittan Csapatversenyére. Felelős: Nagy Péter
 • Pályaválasztási Fórum. „A gólyák visszatérnek”- volt 8. osztályos tanulóink beszámolója a középiskolai tapasztalataikról osztályfőnöki órák keretében. Felelős: Bocsiné Bálint Ágnes és a DÖK

Nagy István

  Igazgató