Januári program

Iskolánk januári programjai és eseményei

06.   Vízkereszt. Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

09.   A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok

        kezdésének időpontja a felső tagozatban.

        Felelősök: testnevelő szaktanárok

10.   Iskolaszentelés. Felelős: Szemenyei Péter plébános úr

18.   Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

        Felelősök: Hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

20.   Az első félév szorgalmi időszakának vége.

21.   A nyolcadik osztályosok központi írásbeli vizsgájának napja.

        Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök

23.   A Magyar Kultúra Napja. Rádiós műsor.

        Felelősök: Nagy Péter 5.a, Lovászné Sz. Mária 5.b

23.   Osztályozó értekezletek. Felelős: Nagy István igazgató

25.   Félévi statisztikai lapok leadásának határideje.

        Felelősök: Osztályfőnökök

27.   Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése osztályszinten.

        Felelősök: Osztályfőnökök

31.   Félévi nevelőtestületi értekezlet.

        Az első félév munkájának értékelése az adatok és számok tükrében.

        Felelős: Lőrinczné Antal Judit Igazgató-helyettes

 

Tervezett:

  •   Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
  •   Kazinczy verseny iskolai fordulója. 3-4. hét. Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária
  •   DÖK gyűlés. SZMK szülői értekezlet. Téma: Farsangi előkészületek. Felelős: Bocsiné Bálint Ágnes
  •   Dugonics András matematika verseny – iskolai forduló. Felelősök: matematika szakos kollégák
  •   Hevesy György kémiaversenyre való jelentkezés. Felelős: Nagyné Deli Mónika

Folyamatos:

  • Nyári táborszervezések indítása. Felelősök: táborvezetők

 

      Nagy István

       Igazgató