Júniusi aktuális

Iskolánk júniusi programjai és eseményei

02      Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés a trianoni békéről

     /június 4./ rádiós műsor keretében.

            Felelős: Bocsiné Bálint Ágnes 8.b, Kádas Imre 8.a, történelem szaktanárok

05.      Pünkösdi zarándoklat – Sárospatak. Felelős: Iskolavezetés

06-09. Gyermekhét. A programot lásd a külön plakátokon!

     Felelősök: Osztályfőnökök, szaktanárok, Bocsiné Bálint Ágnes és a DÖK

08.    „Jó Tanuló – Jó Sportoló” felterjesztések határideje.

            A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és felkészítőik

           listájának elkészítése, továbbítása az önkormányzat felé a

         „Jó Tanuló – Jó Sportoló” fogadásra. Felelősök: Osztályfőnökök, szaktanárok

12.      Hangszerbemutató. Alapfokú Művészeti Iskola.

            Időpont: 8 óra Helye: tornaterem

12.      Osztályozó értekezletek.

              Időpontok: alsó tagozat 14 óra, felső tagozat 15 óra 30 perc  Felelős: Iskolavezetés

12.       A ballagás menetének és műsorának első próbája.

              Időpont: 8 óra Felelősök: 7. osztályos osztályfőnökök

13.       Te Deum. Főegyházmegyei tanévzáró ünnepély az Egri Bazilikában.

              Indulás: 8 óra 30 perc. Felelős: iskolavezetés.

 14.      A ballagás menetének és műsorának második próbája.

            Időpont: 8 óra Felelősök: 7. osztályos osztályfőnökök

14.      Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig elért eredmények,

             a javításra váró feladatok, a hiányosságok közös megbeszélése.

             Felelős: Nagy István Igazgató

15.      Utolsó tanítási nap! Az osztályok a saját osztályfőnökeikkel vannak!

         „Vidám Ballagás”. Felelős: Bocsiné Bálint Ágnes, Kádas Imre Időpontja: 8 óra.

           A tanévzáró ünnepély próbája a tornateremben. Időpont: 10 óra.

15.     Határtalanul! Program. Témanap: Nemzeti összetartozás határtalanul.

           Felelősök: Úriné Ujvári Éva, Nagyné Deli Mónika

15.      Statisztikák leadási határideje. Felelősök: Osztályfőnökök

16-17. Dekorálási lehetőség péntek délután és szombat reggel.

17.        Ballagási ünnepség. Időpont: 9 óra

             Felelősök: Úriné Ujvári Éva, Nagyné Deli Mónika, Lovászné Szűcs Mária, énekkar

21.       Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet.

             Időpont: 13 óra. Felelős: Nagy István Igazgató

21.       Tanévzáró ünnepély – Te Deum. Gyülekező: Plébánia előtti téren.

             Időpont: 16 óra 30 perc. Helye: Római Katolikus templom. 

              Felelősök: Tóth Tünde, Turócziné Németh Anna.

              Program: Szentmise, igazgatói értékelés, tanévzáró műsor

   Bizonyítványosztás és osztályfőnöki értékelés helye: iskolánk osztálytermei

 Tervezett:

  • A tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és felkészítőik részére fogadás a Városi Közösségi Házban.
  • Tanulói jutalmak összesítése, igények felmérése /könyvek, oklevelek kiadása előzetes rendelés alapján/

Folyamatosan:

  • A nyári karbantartási munkák felmérése, előkészítése, ütemezése.

Nagy István

 Igazgató