Január havi program

Iskolánk januári programjai és eseményei  

06.    Vízkereszt. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

08.    Iskolaszentelés. Felelős: Szemenyei Péter plébános úr

09.    A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok kezdésének időpontja

        a felső tagozatban. Felelősök: testnevelő szaktanárok

10.    Vezetői értekezlet. Az ötödik osztályos tapasztalatok megbeszélése,

         a volt negyedikes osztályfőnökök és szaktanárok részvételével.

         Felelős: Nagy István igazgató. Időpont: 13 óra 45 perc

18.     Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

          Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

20.     A nyolcadik osztályosok központi írásbeli vizsgájának napja. 

         Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök

22.    A Magyar Kultúra Napja. Rádiós műsor.

         Felelősök: Bálint Ágnes, Ivánné Rédei Marianna

26.     Az első félév szorgalmi időszakának vége.

29.      Osztályozó értekezletek. Felelős: Nagy István igazgató, osztályfőnökök

 

Tervezett:

  •   Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
  •   Kazinczy verseny iskolai fordulója. 3-4. hét. Felelős: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária 
  •   DÖK gyűlés. Téma: Farsangi előkészületek. Felelős: Kádas Imre
  •   Dugonics András matematika verseny – iskolai forduló. Felelősök: matematika szakos kollégák
  •   Hevesy György kémiaversenyre való jelentkezés. Felelős: Nagyné Deli Mónika
  •   Levelezős versenyek figyelemmel kísérése. Felelős: alsós mk.

 

Folyamatos:   

  •   Nyári táborszervezések indítása. Felelősök: táborvezetők

 

      Nagy István

         Igazgató