Február havi program

Iskolánk februári programjai és eseményei  

02.             Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése osztályszinten.

                  Felelősök: osztályfőnökök

02.             Gyertyaszentelő Boldogasszony napja.

                  Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

03.              Balázs-áldás. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

05-16.         Félévi szülői értekezletek /kivéve 7. szerda/. Felelősök: osztályfőnökök

07.              Félévi nevelőtestületi értekezlet.

                    Az első félév munkájának értékelése az adatok és számok tükrében.

                    Időpont: 14 óra.  Felelős: Izsold Lászlóné igazgató-helyettes

                    /Délutáni foglalkozások elmaradnak!/

09.              Farsangi Karnevál. Felelős: Kádas Imre és a DÖK, osztályfőnökök.

                   Időpont: 15 óra  /Rövidített 35 perces órák! Délutáni foglalkozások

                   elmaradnak!/

12.              A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak leadási határideje.

                   Felelősök: 8.o osztályfőnökök

14.              Hamvazószerda. Szentmise.

                   Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

16.               Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulójának megrendezése.

                   Felelős: Ivánné Rédei Marianna       

19.               A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak elküldési határideje.

                    Felelős: Nagy István igazgató

23.               Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira.

                    Megemlékezés osztályszinten, az életkornak megfelelő mélységben

                    és formában. Felelősök: szaktanárok

28.               Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig  elért eredmények,

                    a javításra váró feladatok, a hiányosságok közös megbeszélése.

                    Felelős: Nagy István igazgató

Tervezett:       

¨   Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. 

     Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

¨   Kistérségi Kazinczy-verseny. Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária

¨   Varázstorony online vetélkedő a 7. osztályosoknak. Felelős: Nagy István

¨   Nyelv-ÉSZ verseny iskolai forduló. Felelős: Jacsó Emilné

¨   Hevesy György kémiaverseny iskolai forduló. Felelős: Nagyné Deli Mónika

¨   INFÓKA verseny kiírása és az első forduló megtartása. Felelős: Ivánné Rédei Marianna

¨   CURIE – Országos Környezetvédelmi Csapatverseny iskolai forduló.

    Felelős: Nagyné Deli Mónika

¨   Az OATV iskolai fordulója: 7-8. osztályok.

    Felelősök: Bálint Ágnes, Eperjesiné Csík Beáta

¨   Teremtésvédelem: Vizes élőhelyek. Felelős: humán és reál munkaközösség

Folyamatos:

¨   Alsós házi tanulmányi versenyek lebonyolítása /matematika, olvasás, helyesírás/.

     Felelős: alsós munkaközösség

¨   A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok folytatása.

 

 

Nagy István

Igazgató