Áprilisi aktuális

Iskolánk áprilisi programjai és eseményei  

 

04-06.   ISKOLA-ISMERKEDŐ NAPOK. Bemutató órák, szülői értekezlet a leendő

       első osztályos kisdiákok és szüleik részére.

OVI-SULI délután. Játékos interaktív és ügyességi foglalkozások gyerekeknek és szülőknek egyaránt.

Felelős: iskolavezetés, alsós munkaközösség

11.       Megemlékezés a Költészet Napjáról osztályszinten, magyar és ének-zene órákon.

     Felelős: osztályfőnökök, szakos kollégák.

10.     „Hová futsz, te kis patak” versillusztráció – Paint számítógépes rajzverseny. 

     Felelős: Ivánné Rédei Marianna

12.       Zöldségkóstolás. Egészséges táplálkozás népszerűsítése.

     Felelős: Lőrinczné Antal Judit igazgató-helyettes

12-13.  Első osztályosok beiratkozása. Időpont: 8-18 óra Felelős: Nagy István igazgató

16.       Emlékezés a holokauszt magyarországi áldozataira. Megemlékezés történelem

     és osztályfőnöki órák keretében, a tanulók életkorának megfelelően.

     Felelősök: szaktanárok

18.       Történelmi személyek nyomában. Felelősök: történelem szakos tanárok

19.       Robotika bemutató 7-8. osztályos tanulók részére. Felelős: Ivánné Rédei Marianna

20.       Föld Napja – Megyei Környezetismeret Vetélkedő.

     Felelős: Krizsán Tiborné, Izsold Lászlóné

21.       Munkanap. Hétfői órarend szerint 35 perces órákkal.

     Étkezés – hideg csomaggal megoldva. /30. hétfő helyett/

23.       Fogadóóra: 16 -17 óra

25.       INFÓKA – Kistérségi Informatika Verseny megrendezése.

     Felelős: Ivánné Rédei Marianna

26.       Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig elért eredmények,

     a javításra váró feladatok,  a hiányosságok közös megbeszélése.

     Felelős: Nagy István igazgató

27.       Visszajelzés a középiskolák részéről a 8.o. jelentkezés eredményéről.

30.      A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok befejezése.

    Felelősök: testnevelő kollégák

 

Tervezett:

  •    Túra a Vöröskő-forráshoz. Felelős: Tóth Tünde
  •    Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése.

     Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

  •    Elsős tanítók ismerkedő látogatása az óvodai foglalkozásokon, nagycsoportos óvodások látogatása iskolánkban. Felelősök: alsós munkaközösség, leendő elsős tanító kolléganők
  •    Hangos-olvasási verseny. Kál. Felelősök: alsós munkaközösség
  •    Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi verseny – Heves. Felelősök: szaktanárok

 

Folyamatos:

¨   Nevezés és a szereplők felkészítése „Miénk a tér!” Megyei Művészeti Fesztiválra. Felelősök: Lovászné Szűcs Mária, szaktanárok

 

 

                                                                                              Nagy István

                                                                                                 Igazgató