Novemberi program

Iskolánk novemberi programjai és eseményei 

01-02. Mindenszentek és Halottak napja.

10.      Munkanap. A november 2. péntek bedolgozása. Pályaorientációs nap.

    Felelősök: Mk. vezetők, 7-8. osztályfőnökök, Kádas Imre DÖK patronáló tanár,

    iskolavezetés

12-16. Belső ellenőrzés indítása. Óralátogatások az első osztályokban.

     Felelősök: igazgató, igazgató-helyettesek

12.      Szent Márton Emléknap – Márton napi libaságok. Kézműves foglalkozás,

           batyus délután, esti lampionos felvonulás a templomig.

    Felelősök: alsós mk., hitoktatók

19.      Árpád-házi Szent Erzsébet emléknap. Verses megemlékezés.

           Felelős: Ötvösné Perge Edit   

19-23. Belső ellenőrzés. Óralátogatások az ötödik osztályokban.

           Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek

21.   Vezetői értekezlet. Időpont: 13 óra . Az első osztályos osztályfőnökök

        beszámolója az eltelt időszak tapasztalatairól.

        Meghívott vendégek: Pöttömke Óvoda vezetése, volt nagycsoportos

        óvónő kollégák. /Ezt megelőzi az óvónő kollégák tájékozódó látogatása

        az osztályokban! / Felelős: Nagy István igazgató     

21.   Zrínyi Ilona matematika verseny nevezési határideje.

        Felelős: Ivánné Rédei Marianna 

21.   Pályaválasztási szülői értekezlet. Felelősök: Nagy István igazgató,

        8. osztályos osztályfőnökök. Meghívott vendég: Csesznok Róbert,

        a Remenyik Zs. Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója

23.   Az OH országos kompetencia-, valamint a 6. és 8. osztályokban

        első idegen nyelvet tanulók írásbeli mérésének előkészítése,

        adatszolgáltatás. Felelős: Nagy István igazgató

26.   Fogadóóra: 16 – 17 óra

29.   Fogászati vetélkedő a 2. 3. 4. osztályoknak.

        Felelős: Czakóné Püspöki Ilona, védőnő

29.   Nevelőtestületi szakmai értekezlet. Téma: Érzékenyítés és tananyag

        adaptáció autizmusban. Vendég előadó: Kiss Istvánné mentor

        Felelős: Nagy István igazgató

30.   DIFER mérés elkészítésének, dokumentálásának határideje.

        Felelősök: 1.osztályos osztályfőnökök

30.   Adventi koszorú készítő kézműves foglalkozás.

        Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok

 

Tervezett, folyamatos:

 • Osztálymisék rendezése, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok
 •  Nyelv-ÉSZ levelezős verseny indítása. Felelős: alsós mk.
 • Házi szaktárgyi versenyek indítása. Felelősök: szaktanárok
 • Nevezés a „Varázstorony” fizika-csillagászat versenyre. Felelős: Nagy István
 • Színházlátogatás a DÖK szervezésében. Felelős: Kádas Imre
 •  Nevezés a Dugonics András Katolikus Iskolák Országos Matematika Versenyre. Felelős: Nagyné Deli Mónika
 • Országos angol és német verseny iskolai fordulója. Felelősök: szaktanárok
 • A Remenyik Zsigmond Középiskola által meghirdetett informatika verseny I. fordulójának lebonyolítása. Felelős: Ivánné Rédei Marianna
 • Részt veszünk az EKE Gyakorlóiskolája által hirdetett on-line informatikai verseny I. fordulóján. Felelős: Ivánné Rédei Marianna
 •  Felkészülés az Egri Főegyházmegye Regionális Hittan Csapatversenyére. Felelős: Nagy Péter
 • Pályaválasztási Fórum. „A gólyák visszatérnek”– volt 8. osztályos tanulóink beszámolója a középiskolai tapasztalataikról osztályfőnöki órák keretében. Felelős: Kádas Imre és a DÖK

 

Nagy István

Igazgató