Januári programok

Iskolánk januári programjai és eseményei

07.   Vízkereszt – január 6. – jelentősége.

 Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

09.   A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő

 vizsgálatok kezdésének időpontja a felső tagozatban.

 Felelősök: testnevelő szaktanárok

16.   Varázstorony vetélkedő – Látogatás Egerbe, az EKE

         Varázstornyába a hetedikes tanulókkal. Felelős: Nagy István

18.   Árpád-házi Szent Margit ünnepe.

 Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

19.   A nyolcadik osztályosok központi írásbeli vizsgájának

 napja. Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök

19.   A Vallások Világnapja. Felelős: Kádas Imre

21.   A Magyar Kultúra Napja. Rádiós műsor.

  Felelősök: Nagyné Deli Mónika, Nagy Zsolt

25.   Az első félév szorgalmi időszakának vége.

28.   Osztályozó értekezletek. Felelős: Nagy István igazgató,

  iskolavezetés, osztályfőnökök

31.   Félévi statisztikai lapok leadásának határideje.

 Időpont: 12 óra Felelősök: osztályfőnökök

31.   SZMK szülői értekezlet. Időpont: 16 óra 30 perc

 Téma: Farsang. Felelős: Kádas Imre

01.   Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése

  osztályszinten. Felelősök: osztályfőnökök

 Tervezett:

  •  Kazinczy verseny iskolai fordulója. 3-4. hét. Felelős: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária
  • On-line Informatika verseny 8. osztályosoknak, I-II. forduló. – Remenyik Gimnázium. Felelős: Ivánné Rédei Marianna
  • DÖK gyűlés. Téma: A félévi munka értékelése. Farsangi előkészületek. Felelős: Kádas Imre
  • Dugonics András matematika verseny – iskolai forduló. Felelősök: matematika szakos kollégák
  • Levelezős versenyek figyelemmel kísérése. Felelős: alsós mk.
  • Nyári táborszervezések indítása. Felelősök: táborvezetők

 

      Nagy István

         Igazgató