Iskolánk február programjai és eseményei

Iskolánk február programjai és eseményei 

01.       Félévi bizonyítványok kiosztása, a félév értékelése osztályszinten.

      Felelősök: osztályfőnökök

02.       Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Felelősök: hit- és

erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

03.       Balázs-áldás. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok, osztályfőnökök

04-13.  Félévi szülői értekezletek. Felelősök: osztályfőnökök

06.        Félévi nevelőtestületi értekezlet. Az első félév munkájának

értékelése az adatok és számok tükrében.

Felelős: Lőrinczné Antal Judit igazgatóhelyettes

11.        A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak leadási határideje.

Felelősök: 8.o osztályfőnökök

14.        SZMK szülői értekezlet. Téma: Farsangi bál előkészítése

Időpont: 16 óra 30 perc Felelős: Kádas Imre

18.        A 8. osztályos tanulók felvételi lapjainak elküldési határideje.

             Felelős: Nagy István igazgató

25.        Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira.

Megemlékezés osztályszinten, az életkornak megfelelő

 mélységben és formában. Felelősök: szaktanárok

25-01.   Pénz7 – Pénzügyi és vállalkozói témahét.

Előzetes felkészülés osztályfőnöki órákon

az előző évben kapott segédanyagokból /4-8. osztály/

Vetélkedő szervezése a nyolcadikos tanulóinknak az

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskolából

meghívott szakos kolléganő segítségével. Felelős: Nagyné Deli Mónika

28.         Iskolagyűlés. Az elmúlt időszak tapasztalatai, az eddig

elért eredmények, a javításra váró feladatok, a hiányosságok

közös megbeszélése. Felelős: Nagy István igazgató

01.        Farsangi Karnevál. Felelős: Kádas Imre és a DÖK, osztályfőnökök

 

 

Tervezett:       

 • Iskolai hittanverseny szervezése. Téma: Dr. Belon Gellért élete és munkássága. Felelős: Nagy Péter
 • Zrínyi Ilona matematika verseny területi fordulójának megrendezése. Felelős: Ivánné Rédei Marianna
 • Kistérségi Kazinczy-verseny. Felelősök: Nagyné Németh Anna, Lovászné Szűcs Mária
 • Nyelv-ÉSZ verseny iskolai forduló. Felelős: Jacsó Emilné
 • Hevesy György kémiaverseny iskolai forduló. Felelős: Nagyné Deli Mónika
 • INFÓKA verseny kiírása és az első forduló megtartása. Felelős: Ivánné Rédei Marianna
 • CURIE – Országos Környezetvédelmi Csapatverseny iskolai forduló. Felelős: Nagyné Deli Mónika
 • Az OATV iskolai fordulója: 7-8. osztályok. Felelősök: Bálint Ágnes, Eperjesiné Csík Beáta

 

Folyamatos:

 • Teremtésvédelem: Vizes élőhelyek. Felelős: humán és reál munkaközösség
 • Alsós házi tanulmányi versenyek lebonyolítása /matematika, olvasás, helyesírás/. Felelős: alsós munkaközösség
 • A tanulók fizikai- és edzettségi állapotát felmérő vizsgálatok folytatása.

 

 

 

Nagy István

   Igazgató