Logopédus álláshirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS

A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

1.  logopédus óraadó, heti 3 órában

2. A jogviszony határozott idejű megbízási jogviszony, óraadó.

3. A munkavégzés helye:

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola

3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.

4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A megbízási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

5. Pályázati feltételek:

– a jogszabályban előírt szakképesítés

– büntetlen előélet

– teljes cselekvőképesség

6. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok

– szakmai önéletrajz

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy  a kiadására irányuló kérelem benyújtásának   igazolása

– plébánosi ajánlás

A pályázat benyújtásakor kérjük megjelölni az óradíj – igényt is.

7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.02. 08.

8. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

9. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Deli Mónika intézményvezető vagy Kissné Szabó Rita gazdasági vezető nyújt, 06-30-307 8586 és a  06-36-341 455 telefonszámokon és a szechenyi.fuzesabony@gmail.com  e-mail címen.

10. A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton: 3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.

– Elektronikusan: szechenyi.fuzesabony@gmail.com