Árpádházi Szent Erzsébet

      Ünnepi megemlékezés a Széchenyiben Árpádházi Szent Erzsébetről

 

,,Az ünnepléshez ünneplőbe öltözünk. Ez azonban nem a legjobb ruhát jelenti, hanem azt a lelkületet, ahogyan ezekre az ünnepi percekre magunkat is felkészítjük és a gyermekeket is hozzászoktatjuk.”     ( Czárán Eszter)

szenterzsebet

Az ünnep és az azt megelőző ráhangolódás kitűnik az iskolai mindennapok szürkeségéből. Fényt áraszt és segít átvészelni a nehezebb napokat. Erőt, lelki erőt és támaszt nyújthat. Fontos maga az ünnep, de fontos a rákészülődés, a közös tervezgetés, a tevékeny várakozás is. A rendszeresen ismétlődő tevékenységek közül némelyek hagyománnyá is válhatnak egy-egy iskola életében. Ehhez azonban tapasztalatokra és azok hatására keletkező pozitív élményekre van szükség. Az ünnepi készülődés a ,,holnap örömét” adja, megerősíti a hagyományokat, a közös élmény erejével fokozza a gyermek közösséghez tartozását. A készülődés során nemcsak a minket körülvevő környezetet díszítjük fel az adott ünnephez méltónak, hanem lelkünket is ráhangoljuk a szépre, a jóra, az örömre.

Gyermekeink tanulmányaik, életük során kapcsolatba kerülnek a szentekkel és rá is kérdeznek, hogy kik ők? Az életkori sajátosságokat figyelembe véve rá kell mutatnunk a szentek nagyságára, nagyszerű életére, sőt, példaképül kell állítani őket eléjük. A szenteknek rendkívüli nevelő hatásuk van már a kisgyermekekre is. Ennek tudatában és szellemében emlékeztünk meg egy rövid ünnepi műsorral 2013. november 19-én a szolgáló szeretet szentjéről, Árpádházi Szent Erzsébetről.

1207-ben született Sárospatakon II. András király és Gertrúd királyné leányaként. Tisztelete és emléke évszázadok óta él a keresztények és a karitatív tevékenységet folytatók körében. Olyan példa ma is, ami felebaráti szeretetre sarkallja szerte a világon a jó szándékú embereket.

Boldog II. János Pál pápa 1981. novemberében hozzánk intézett szavaiban így méltatta:,,…Szent Erzsébet mindmáig világító példaképe mindazoknak, akik a szolgáló szeretet boldogító útján követik Krisztust. Elsősorban azonban nektek, XX. századi magyar katolikusok, fiatalok, hitvestársak, Isten szeretetének mai hirdetői.(…) Tekintsetek Árpádházi Szent Erzsébetre mindnyájan szeretett magyar Testvéreim! Legyetek büszkék arra, hogy a magyar földből sarjadt Erzsébet Európa, sőt világszerte ismert és szeretett szent lett!”

                                                                                                   Köböl Zsoltné