Immár ötödik alkalommal indultak útnak iskolánk tanulói, hogy a Határtalanul! pályázati rendszer támogatásával bepillantást nyerjenek a határon túli magyarság életébe, történelmi, földrajzi, művészeti ismereteiket gyarapítva beutazzák a Felvidék egy részét.

23 diák, három pedagógus és az iskolalelkész május 28-án Rozsnyó felé vette az irányt. Először a helyi, magyar tanítási nyelvű iskolába látogattak, ahol szeretettel fogadtak őket. A két iskola kölcsönösen bemutatkozott, majd körbe vezették csapatunkat az intézményben. Ezt követően a rozsnyói Kossuth Lajos szobornál rövid megemlékezést tartottak diákjaink a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva és koszorút helyeztek el.

A következő állomás Betléren az Andrássy kastély volt. Magyar nyelvű idegenvezetéssel végigejárták az impozáns épület termeit, melynek során bepillantást nyerhettek egy magyar főúri család életébe, rajta keresztül történelmünk egy mozgalmas időszakába.

Másnap egy túra a Magas-Tátrában. Ótátrafüredről indulva a siklóval felmentek a Tarajka nevű csúcsra, ahonnan gyalog járták be a tarpataki vízesések jelentős részét. A foltokban még havas csúcsok jelezték, hogy mennyire más itt az éghajlat. Jól észrevehetők a növényzet magassági övei és a külső erők felszínt formáló munkája. A néha szemerkélő eső sem vette el a csapat kedvét.

A harmadik nap nagy részét Késmárkon töltötték kirándulóink. Itt megtekintették a régi és az új evangélikus templomokat, megcsodálva a két épület egyediségét. Az új templomban koszorút helyeztek el Thököly Imre síremlékénél. A város másik végén lévő késmárki várhoz a rendezett, tipikus szepességi jegyeket felvonultató sétáló utcán keresztül jutottak el diákjaink és kísérőik.

A hazafelé tartó úton Kassa volt a célpont. A rengeteg látnivaló közül elsőként a Szent Erzsébet Székesegyházba látogattak el. Itt megismerkedtek a Rákóczi család életével, majd megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc síremlékét. Ezen kívül felkeresték a rodostó házat, Márai Sándor szobrát, Bethlen Gábor és Gerster Viktor emlékművét.

Diákok és felnőttek egyaránt kissé fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a tanulmányi út sikeres lebonyolításához.

 

                                                                                  Kádas Imre

                                                                                  szervező tanár

 

   A pályázatot az előző tanév végén harmadik alkalommal adtuk be, a már jól ismert és felkészült mentorral és egy közösen kidolgozott, igényes programmal. Nagyon örültünk, hogy harmadik alkalommal is nyertünk – 935 081 ft-ot – s meg tudunk valósítani hasznos beszerzéseket és programokat. Sajnos újratervezésre és átprogramozásra volt szükség szeptemberben, amikor kiderült, hogy a kisebbik autista kisfiút elvitték az iskolánkból.

A pályázat azzal a céllal íródott meg, hogy az iskolában integráltan tanuló autizmussal élő diákkal közvetlenül foglalkozó pedagógusok minden segítséget megkapjanak. A diák és a szülő részt tudjon venni olyan rendezvényen, melyen találkozhatnak kortársakkal, megismerkedhetnek szakemberekkel, akiktől ők is információkhoz juthatnak. Fontosnak tartottam a tapasztalatcserét, hisz kis országunkban csak néhány helyen található minta értékű kezdeményezés autizmussal élők oktatására, nevelésére.

A pályázat megvalósulási időszaka 2018 november és 2019 június közötti időszakban történt a szakmai terv alapján, mely 7 szakaszra készült. Legfontosabb feladat a tantestület érzékenyítése volt, mert egyre több probléma mutatkozott az autizmussal élő diák befogadásával, valamint a tananyag adaptáció kérdésével. Tisztán látszik, hogy ezen a téren van még tennivaló.

Ugyancsak fontos eleme volt a pályázatnak két kolléga – az osztályfőnökök – 30 órás képzése Budapesten, az Autizmus Alapítvány alapozó tanfolyamán. Nem ők az elsők, akik elvégzik ezt a tanfolyamot (és szerencsére nagyon hasznosnak ítélték), talán eljön majd az idő, amikor minden kollégánk legalább alapszintű autizmus tudással rendelkezik a minőségi ellátás érdekében.

Szintén jelentős volt az Országos Szakmai Napon való részvétel, ahol a konzultációs lehetőségek mellett egy sikeres integráció bemutatását láttuk, majd az AOSZ konferencia, ahol a szülői életminőséget vizsgáló MASZK projekt és a Digitális hozzáférést támogató DATA program eredményeiről hallgatott előadások után az Andrássy Élményközpontban kapcsolódhattunk ki a gyerekekkel (bevonva ebbe a tanulónk testvérét is). Nagyon pozitívnak tartottam, hogy az egyiken az osztályfőnökkel, a másikon a szülővel tudtunk részt venni.

A diákunk ötödik osztályos volt a pályázat ideje alatt, nagyon sok nehézséggel kellett megbirkóznia. Az új környezet, az osztálytermek közti vándorlások, a rengeteg új tanár nagy kihívások elé állította őt. A rengeteg inger, a szünetekben a strukturálatlan idő problémás viselkedések sokaságát idézte elő. Voltak törekvések a kihívást jelentő viselkedések jegyzőkönyvezésére, az abból következő szabályrendszer és jutalmazási eszköztár kialakítására, mely hullámzó mértékű hatékonyságot mutatott, jelezve ezzel azt, hogy van még dolgunk a témával kapcsolatban. Eközben a kétszemélyes helyzetekben sokat foglalkoztunk a beszerzett Ö.T.V.E.N eszközcsomag használatával az énkép, önismeret fejlesztésével, a kommunikációs készségekkel, a viselkedési anomáliák megbeszélésével, stratégiák kialakításával. Szerencsére a tanulónk jó intellektusú, bízom benne, hogy a megkezdett munka a megfelelő alapról folytatódhat a következő években, amihez elengedhetetlen a kollégák együttműködése is.

A pályázatba bevont osztályfőnökkel a mentornak is volt alkalma a tanuló aktuális problémáiról beszélni. Sikernek könyvelhetjük el, hogy egy-egy probléma felmerülésekor nem a gyermeket okolta, hanem az összefüggéseket kereste, a kiváltó okokra próbált rájönni, hogy ezt a következőkben ki tudja kerülni. A preventív gondolkodás dominált a kollégánál, ez mindenképpen előremutató és minta értékű.

A pályázat zárásaként megtartott disszemináció azt mutatja, hogy többen érdeklődnek a téma iránt, hisz már tapasztalatok is bizonyítják, hogy az autizmussal élő gyermekek száma egyre gyorsabban növekszik. A befogadó intézmények szeretnének szakszerű ellátást biztosítani a hozzájuk érkező gyermekeknek, ehhez pedig külső szakmai segítségre szorulnak. Örültem, hogy az érdeklődők a záró előadás után konkrét kérdésekkel jelezték az érdeklődésüket, igényüket a konkrét témák megbeszélésére.

Összességében a pályázati programot nagyon hasznosnak találtam, remélem, hogy a lassan beérő autizmus-tudatosság egyre könnyebbé teszi majd mind a diák(ok), mind a pedagógusok életét. Magam azon leszek, hogy minden tőlem telhető segítséget megadjak ehhez.

                                                                                                                      Bata Teodóra

                                                                                                                      gyógypedagógus

Június 8–án, pünkösd ünnepéhez kapcsolódóan családi napot tartottunk a plébánia udvarán, amelyen mintegy 100 gyerek, illetve felnőtt vett részt. Ezen a napon a szülők mellett az iskola pedagógusai is segítettek a rendezvény gördülékeny lebonyolításában. A családi napot közös ima nyitotta meg, amit színes programok sora követett. A gyerekek karkötőfonás, papírhajtogatás, rejtvényfejtés, arcfestés, csillámtetoválás közül válogathattak. A kézműveskedés és a rejtvényfejtés témája a pünkösd ünnepéhez kapcsolódott. A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt lehetőségük volt a beszélgetések mellett pingpongozni, focizni, csocsózni, trambulinozni. Eközben a szülők egy csoportja gondoskodott az ebédről. Az üstben főzött krumpligulyás rendkívül ízletes volt. A délután sorversenyekkel, énektanulással, közös imádkozással folytatódott. Mindenki élménygazdagon távozott a nap végén. Újszerű élmény volt a nyitott plébánia, ami közelebb hozta az egyház életét családokhoz. A nap folyamán a jelenlévő családok beszéltek családi életük örömeiről, nehézségeiről. A tanúságtételeik során kihangsúlyozták, hogy a Szent Család példáját követve élik meg a szeretetközösséget. Köszönjük Papler Pál plébános atyának, hogy lehetőséget adott, hogy ezt a rendezvényt a plébániaudvaron bonyolíthassuk le A szülőkben és a gyermekeben is megfogalmazódott az igény hasonló programokra, erre való tekintettel tervezzük a folytatást!

 

 

A füzesabonyi Széchenyisek az ország legjobbjai

Kiemelkedő közlekedési ismeretek siker az országos döntőben

 

2019. május 21-22-én rendezték meg a „Ki a mester két keréken” közlekedés-ismereti, közlekedés-biztonsági verseny országos döntőjét Tatán, az Olimpiai edzőtáborban. A versenyen minden megyéből egy csapat – 10-12 év közötti lány és fiú tanuló összeállításban – vehetett részt.

Előzménye: minden megye egy előválogató versenyt rendezett, így Heves megye is. A megyei selejtezőn Egerből, Hatvanból, Hevesről, Gyöngyösről és Füzesabonyból indultak csapatok.

A megyei vetélkedést az előző évekhez hasonlóan a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola tanulói nyerték meg, Németh Kata 5.b és Kiss Ádám 6.a osztályos tanulók személyében.

A két tanuló már 2018-ban is a megye legjobbja volt, így ők képviselték akkor a pécsi országos döntőben Heves megyét, ahol a negyedik helyen végeztek. Ennek a megmérettetésnek van egy felmenő rendszerű legmagasabb szintje, az Európai Bajnokság, ahol 25-27 ország szokott részt venni.  2018-ban Magyarországon, Budapesten rendezték meg ezt a versenyt. A fent nevezett tanulókat elvittük erre a rendezvényre, hogy saját maguk lássák, milyen akadályokat kell leküzdeniük a legfelsőbb szintű verseny során.

A két tanuló egész évben tudatosan készült a 2019. évi országos döntőre, úgy az elméleti, mint a gyakorlati feladatok végrehajtásában. Ennek meg is lett az eredménye, mivel az országos döntőben iskolánk csapata lett az első. Egyéniben Németh Kata országos első, míg Kiss Ádám országos negyedik helyen végzett. Így Heves megye neve kerülhet fel a csodálatos vándorserlegre.

Az Európai Bajnokságon minden ország egy 4 fős csapatot indíthat, 2 lányt és 2 fiút. Magyarországot 2019-ben az országos versenyen első és második helyezést elért lány és fiú fogja képviselni. Ezt a versenyt szeptember közepén Svájcban, Genfben fogják megrendezni. Ennek a csapatnak lesz tagja iskolánk tanulója, Németh Kata is.

Öröm számunkra, hogy a közlekedési ismereteket tanuló legkisebb diákok is nagyon sikeresek, így van hatékony és elkötelezett utánpótlás bázisunk. A Budapesten, május 24-én, a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány által rendezett Országos Közlekedési Versenyen – 75 csapatból – másodikos tanulóink az előkelő 3. helyen végeztek.

 

Füzesabony, 2019. május 30.

 

 

Szabó János                                                                                     Nagy István

szaktanár, közlekedési referens                                                               igazgató

2019. május 11-én kerékpártúrát szerveztünk a mezőtárkányi Szent János templomba, ahol a „Tavaszköszöntő koncerten” vettünk részt.

Az iskola elől 16 órakor indult népes csapatunk (14 gyerek, 5 szülő, 4 pedagógus). A koncert 17 órakor kezdődött, melynek előadóművésze László Attila erdélyi magyar énekes, a Csillag születik 3. szériájának győztese volt. Az előadó gyönyörű hangja, „ízes” beszédes és egyszerűsége elvarázsolt bennünket.

A koncert végén közös fotó is készült az énekessel és csapatunkkal.

 

                                                           Czakóné Püspöki Ilona, Nagyné Deli Mónika,
                                                                       Tóth Tünde, Ötvösné Perge Edit pedagógusok