2021. október 15-én Ft. Juhász Ferenc pasztorális helynök felszentelte az iskola kápolnáját szentmise keretén belül.

Nagy örömünkre széles körű összefogás eredménye ez a kicsiny hely, az iskola épületének központjában. A kápolna méltó helye lesz az osztálymiséknek, de bárki betérhet egy-egy imára napközben is az oltáriszentség előtt.

A kápolna kialakításában közreműködőknek hálásan köszönjük pénzbeli, tárgyi, kétkezi munkáját.

Fenntartónknak, az Egri Főegyházmegyének köszönjük a kápolna létrehozásának engedélyezését és anyagi támogatását.

A város önkormányzatának, a FÜV Kft-nek az anyagi támogatását és a munkálatokban való segítségnyújtást.

A füzesabonyi egyházközség híveinek pénzbeli és tárgyi adományát.

Ivánné Rédei Marianna kolléganőnknek a gyönyörű oltárkép elkészítését, mely méltó dísze kápolnánknak.

A meghívó borítóján és szentképeken található rajz Korponyi Cintia 8. b osztályos tanulónk alkotása.

Minden kollégának, tanulónak köszönjük a lelkes odaadó munkáját, akik a kápolna kialakításában, berendezésében, illetve a pénteki nap sikeres megszervezéséhez, lebonyolításához hozzájárult.

Külön köszönet illeti iskolánk lelkipásztorát Papler Pál atyát, hogy mindenben segítségünkre volt és támogatott bennünket ötleteivel, imáival, adományával.

Iskolánk védőszetnjéül a Fatimai Szűzanyát választottuk, az ő oltalmába ajánlotta Pál atya iskolánkat a szentmisén elmondott felajánló imájában.

A kápolna védőszentjévé a szentté avatott Fatimai látnok gyermeket választottuk, Szent Jácintát és Szent Ferencet.

A két pásztorgyermek álljon példaképként diákjaink előtt, az Istenre figyelésük, nyitottságuk és jószívűségük miatt.

Ezen a napon vendégeink voltak a Jézus Szíve Nővérek is, akik a 3. és 4. osztályosoknak tartottak foglalkozásokat, melyeknek középpontjában az Eucharisztia állt. A nap végén a templomban szentségimádásra is sor került a nővérek vezetésével. Diákjaink megtapasztalhatták, hogy milyen jó és felemelő érzés Jézus közelségében együtt lenni. Tartalmas, jó hangulatú délelőttöt és meghitt pillanatokat életek át a gyerekek Adrienn, Kriszta és Guadalupe nővérekkel. Hálásan köszönjük nekik ezt a lelki feltöltődést!

Érzékenyítő program iskolánkban
 
2021. október 8-án a 6. a osztályosok az egri Mlinkó István EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium gyógypedagógusai által tartott érzékenyítő foglalkozáson vehettek részt. A tanulók személyes tapasztalatokat szerezhettek arról, hogy mit jelent a mindennapokban hallássérüléssel, illetve látássérüléssel élni. A foglalkozáson belehallgathattak hallókészülékbe, szimulációs szemüvegben, szemtakaróval különböző feladatokat oldottak meg.
 
A program az EFOP-3.1.6-16-2017-00019 keretében valósult meg.
 

2020. november 11-én a járványügyi helyzethez alkalmazkodva csak a napközis csoportoknak szerveztünk kézműves foglalkozást 14:00-tól. 

Szent Márton életét bemutatva felhívtuk a gyerekek figyelmét a felebaráti szeretet fontosságára. Arra, hogy tudjunk segíteni és örömet szerezni másoknak! 

Czenczné Kovács Ágnes és Szabóné Kovács Krisztina tanító nénik vezetésével az 1. osztályos gyerekek térbeli Márton figurát készítettek libával. 

A 2. osztályos napközisek Nagy Istvánné Ildikó nénivel Márton napi lámpást alkottak.

A 3. osztályos tanulók Mártonné Szabó Gabriella tanár nénivel Szent Márton kockát színeztek.

A 4. osztályos napközisek “Dobj és rajzolj egy libát!” játékban vettek részt Ötvösné Perge Edit tanár nénivel és Csóka Sándor tanár úrral.

A felsős diákok Kiss Vivien és Eperjesiné Csík Beáta tanárnőkkel Márton napi lámpást alkottak.

A Márton napi közös lámpás felvonulás most elmaradt, pár ember lámpása világított csak a templomig. A program ünnepi szentmisével fejeződött be.

 

                                                                                      Kiss Vivien és Ötvösné Perge Edit

                                                                                                          hittanárok