Határtalanul pályázat beszámolója

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által bonyolított Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című , HAT-14-01 kódjelű pályázatunk a ” Füzesabonyi kisdiákok 1848-49-es emlékhelyek nyomában Erdélyben” keretében a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 42 tanulója vett részt erdélyi utazáson június 1-4-ig.

A 4 napos kirándulás első állomása Nagyvárad volt, ahol ellátogattunk a Püspöki Palotába és a Székesegyházba, koszorút helyeztünk el Nagysándor József szülőházánál, és megemlékeztünk Rulikovszki Kázmér dzsidás kapitányról.   Szívet melengetően és csodálatos magyarsággal szólt hozzánk a bánfihunyadi református templom lelkésze, majd megkoszorúztuk Vasvári Pál emlékművét.

A 2. napon Kolozsvárra utaztunk, ahol a programunk volt: Házsongárdi Temető, Hunyadi Mátyás szülőháza, Szent Mihály Székesegyház, előtte a Mátyás-szoborral. Tordán keresztül Nagyenyedre vezetett az utunk, ahol a 800-1000 legyilkolt magyar emléktábláját koszorúztuk meg, és elénekeltük a székely himnuszt.  A 3. napi megállóink: Vízakna, Piski, Déva. Közben rendhagyó történelemóra keretében ismerték meg a csaták eseményeit.

Maradandó élmény volt június 4 – én az aradi Csiky Gergely Főgimnázium hetedikes magyar nyelvű osztály diákjaival való találkozás, akikkel rövid megemlékezés után együtt koszorúztunk a Megbékélés terén, melyet ismerkedés követett.

A gyerekek ismeretekben, élményekben és lélekben gazdagabban tértek haza Erdélyből.

 Nagyné Németh Anna

osztályfőnök