Hitéletünk

Intézményünkben osztályonként heti 2 hit-és erkölcstan óra van, ahol tanulóink megismerkednek a katolikus hit alapjaival és főbb tanításaival. Minden nap az első óra előtt(napkezdő) és az utolsó óra végén (napvégző) imát mondanak a diákok a tanáraikkal együtt.

ALSÓ TAGOZAT:

Napkezdő Ima  (1. óra előtt)

Áldd meg, Urunk, iskolánkat, hogy amikor együtt tanulunk és együtt játszunk, megtanuljunk szolgálni Téged és egymást. Amen.

Napvégző Ima  (utolsó óra után)

Köszönjük Néked, mindnyájunk Atyja, hogy az iskolában ma is vidámak lehettünk.

Köszönjük, hogy tudásunk ma is gyarapodott. Add, hogy holnap is boldog nap várjon ránk! Amen.

 

FELSŐ TAGOZAT:

Napkezdő Ima  (1. óra előtt)

Uram, a fölkelő nappal és az ébredő reggellel együtt a szemedbe kívánok nézni, és így elindulni ezen a napon. Kérlek, világosítsd meg értelmemet, erősítsd akaratomat, élénkítsd emlékezetemet, hogy feladataimat helyesen oldjam meg, és fölfogjam mindazt, amit ma meg kell tanulnom! Amen.

Napvégző Ima  (utolsó óra után)

Istenem, minden jóság Tőled van. Köszönöm, hogy értelmet adtál, és ma is gyarapodhattam a tudásban. Segíts, hogy továbbra is úgy szeressek minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik! Add, hogy eredményeim és kudarcaim egyformán Hozzád vezessenek! Amen

Iskolánk hangsúlyt fektet az aktuális hónap egyházi ünnepei és szentjei bemutatására. Ez faliújságon, hittan órán, de osztályfőnöki óra keretei között is történik.

Intézményünkben évente négyszer szentmisével egybekötött ünnepségre kerül sor, amelyen az egész iskola részt vesz (tanévnyitó, karácsony, húsvét, tanévzáró).

Ezen kívül havonta egyszer, évfolyamonként osztálymisére, templomlátogatásra kerül sor.

Katolikus hitünk harmadik parancsa szerint a vasárnapot munkaszünettel és szentmisével szenteljük meg.

Lelki életünk elmélyítésére karácsony és húsvét előtt közös lelki napot tart az iskola valamennyi tanulója és dolgozója részére Papler Pál János, az egyházközség plébánosa, aki egyben iskolalelkészi feladatokat is ellát.