Köszöntő

 „…Isten erőt ígért a napra, munkára pihenést, fényt az utunkra,
kegyelmet bajunkban, égi segítséget, nem múló részvétet,
örök szeretetet.”

Sok szeretettel köszöntöm valamennyi kollégám és diákunk nevében, az intézményünk honlapját meglátogató Kedves Érdeklődőket! Folytatás...

Annie Johnson Flint gondolatait olvashatták imént, mely hűen tükrözi azt az utat, melyben bízva elképzeljük iskolánk jövőjét, elhivatottságát és értékrendjét. 

A katolikus oktatás – az EGRI FŐEGYHÁZMEGYE fenntartásában és működtetésében – nagy örömünkre 2013. szeptember hó 1. napján indult ismét útjára Füzesabonyban. Iskolánkban 66 év után folyhat újra keresztény katolikus alapokon nyugvó oktató-nevelő munka, jogutódaként a füzesabonyi 2. számú Általános Iskolának, valamint a Széchenyi István Általános Iskolának. Intézményünk tehát a múltba engedi vissza gyökereit, s a jelenben építkezve szeretné kiteljesíteni magát, hogy a jövő nemzedékét nevelje. Az egykori múlt és a hit alapjaira épülő oktatási hagyományok is erre köteleznek bennünket.

Az új fenntartású és működtetésű intézményben olyan fiatalokká kívánjuk nevelni tanítványainkat, akiknek a személyiségében a hit és a tudás harmonikus egységet alkot. A hitre nevelés nemcsak szavakkal, hanem életünkkel történik, ahogyan éljük mindennapjainkat, ahogyan a hétköznapokon gondolkodunk, viselkedünk. A gyermek azt az életstílust sajátítja el, amit környezetében lát, otthon a szülőktől, iskolában a tanítóitól, tanáraitól.

Diákjaink részvétele az oktató-nevelő munkában éppoly fontos, mint pedagógusoké és szülőké. Tanulóinknak fel kell felvérteződniük tudással, szilárd erkölccsel, szeretettel, elhivatottsággal. El kell fogadniuk, hogy a munkavégzéshez kell egyfajta rend, amelyet a Házirendünkben rögzítettünk. El kell fogadniuk osztálytársaikat, együtt kell velük működniük, szolidárisnak is kell velük lenniük, de meg kell határozniuk saját elképzeléseiket is. Célunk, hogy megismerjék teherbírásuk határait, legyenek alaposak és mértékletesek, legyen meg bennük a bűnbánatra való készség, hűség Istenhez és embertársaikhoz, felelősség magukhoz, másokhoz és a teremtett világ iránt.

A vallásos életnek három kiemelt színtere van: a közös ünneplés, a közös imádság és a Biblia megismerése. Azt szeretnénk, hogy az egyházi és nemzeti ünnepek valóban ünnepek legyenek, hagyjanak mély nyomokat a gyermekeke lelkében, erősítsék hitéleti, valamint magyarság tudatukat egyaránt.

Pedagógusaink és dolgozóink hitélete lelkigyakorlatokkal, elmélkedésekkel, közös imádsággal, szentmisén való részvétellel valósul meg.

A hivatásukat végző kollégák tudnak keresztény szellemben nevelni-oktatni, igazi értékeket átszármaztatni, akkor is, ha a korunk negatív irányzatai ezt egyre nehezebbé teszik. Tudatában vagyunk annak is, hogy az iskolánknak versenyképesnek kell bizonyulnia a többi iskolával szemben. Munkánk eredményességének tudható be, hogy a tanulóink szépen megállják a helyüket a különböző tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, ugyanakkor a fejlesztésre, a felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektetünk, hisz minden ránk bízott gyermek egyformán értékes, egyformán Isten ajándéka. Nem csak saját erőnkben bízunk, hiszen küldetést teljesítünk. Küldetést, mellyel az Isten bízott meg bennünket. Munkatársainak hívott meg, ahogy ezt annak idején nagyon szemléletesen Szent Pál apostol megfogalmazta:
„Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Az ültető meg az öntöző egyforma… Istennek vagyunk ugyanis munkatársai.” (1Kor 6-9)

A hitünkben való gyarapodás és elmélyülés mellett megtartottuk eddig kialakított arculatunkat is. Iskolánk 2009-től szervezte meg az emelt óraszámú angol nyelv oktatását, mely az egyik fő profilunk lett. Kiemelt cél, hogy jussanak el diákjaink egy olyan nyelvkészség szintjére, mely biztosítja és megalapozza a középiskola elvárásaihoz való megfelelést, a mihamarabbi nyelvvizsga megszerzését. Kiemelten kezeljük továbbá a természettudományos tantárgyakat is. Ennek keretében az élet tisztelete, védelme, a természeti és épített környezet megóvása – beleértve az embert is -; és a szeretet, a fogékonyság az élő és az élettelen természet szépségei iránt, az állatok és a növények védelme határozza meg tanulóink gondolkodásmódját. Nagyszerű eredményeket értünk el az 1998 óta oktatott közlekedési ismeretek terén, melyet tovább szeretnénk folytatni az elkövetkező tanévekben is.

A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és elődje, igyekezett mindig kiemelkedő oktató-nevelő munkát végezni, természetesen szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten. Ennek ékes bizonyítékai voltak az elmúlt évtizedben elért – számunkra meghatározóan fontos – eredmények:

  • 2004-ben a megye legjobb vidéki általános iskolája lettünk, így megkaptuk a Heves Megyei Pedagógiai Intézet vándorkupáját, a megyei és országos tanulmányi versenyeken elért teljesítményünk alapján.
  • 2005-ben az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium vándorserlegét érdemeltük ki, a felvételi versenyeken elért kiemelkedő sikereink elismeréseként.
  • 2004-ben és 2006-ban a Közlekedésre Nevelés Kiváló iskolája címet nyertük el, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részéről. Ezt minden évben az ország egyetlen iskolája kaphatja, mely összesítve a legkiemelkedőbb eredményt éri el az országos közlekedési versenyeken. Sohasem érdemelte még ki egyetlen iskola sem két alkalommal!
  • 2007-ben pedig iskolánk megkapta az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevelét, a nálunk folyó kiemelkedő szakmai oktató-nevelő munka elismeréseként.

Ahogy szokták mondani: a név és jelen esetben az eredmények is köteleznek. Ezért iskolánk oktató munkájának kiemelkedő céljaként fogalmaztuk meg, hogy meg kell mutatnunk magunkat mind a megye, mind pedig a kistérség számára nemcsak versenyeztetés, hanem versenyek rendezése terén is. Folyamatosan benne kell, hogy legyünk a szakmai köztudatban. Ezt a kiemelt célt az elmúlt években sikerült megvalósítanunk.

Minden évben két országos szintű verseny megyei-területi fordulóit rendezünk meg. Így februárban nálunk találkoznak a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny területi döntőjébe, valamint az Országos Közlekedésismereti Tanulmányi Verseny megyei döntőjébe jutott legjobb diákok.

Több éve már, hogy felvállaltunk mindezek mellé három kistérségi versenyt is, melyet teljes egészében mi állítunk össze, mi értékelünk, és mi jutalmazunk. Ezek a Kistérségi Történelem, Környezetismeret-környezetvédelem, valamint az Informatika versenyeink.

Végezetül II. János Pál pápa gondolatait szeretném mindenki szíves figyelmébe ajánlani, és a Szent Atya szavaival megköszönni érdeklődésüket iskolánk iránt:

„Az igazság nem hathat másként, csakis saját erejével, mely szelíden és mégis erőteljesen hatol az elmékbe.”

 

Nagy István

  Igazgató