Közlekedési ismeretek oktatása

Innovációs törekvés a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskolában

Közlekedési ismeretek oktatása

Iskolánkban, az 1995-96-os tanévben indult el a közlekedési ismereti versenyeken való részvétel. Ebben az időben még nem beszélhetünk kimondott oktatásról, hiszen csak egy-egy versenyre való felkészítés történt. Volt egy kiválasztott tanuló, akit pár óra keretében megpróbáltunk felkészíteni az adott versenyre. Nem volt a tanuló előtt kitűzött cél, inkább csak a részvétel volt fontos.
Ennek ellenére, az akkor még igen csak nagy létszámú – korosztályonként 50-60 fő – megyei versenyzők közül iskolánk tanulója a negyedik osztályos korcsoportban a negyedik helyen végzett. Az eredménytől lelkesedve több óraszámban, már kb. 10 fővel készültünk a versenyekre, melynek folyamatosan meglett az eredménye. 1997-ben harmadik, 1998-ban a IV. osztályos korcsoportban pedig megyei I. helyezést értünk el.
Ezzel az eredménnyel elértük azt a lehetőséget, hogy részt vettünk Szekszárdon az országos döntőn, ahol a 20 csapatból álló mezőnyben a 8. helyezést értük el.
Ez volt az-az időszak, amely megváltoztatta a szemléletet, úgy az iskola vezetésében, mint a tanulókban és persze a felkészítő tanárban is.

Innentől kezdve beszélhetünk tudatos közlekedésre nevelésről.

Abban az időben indította be a volt Közlekedési és Vízügyi Minisztérium azt a pályázatát, hogy a nevezett iskoláknak ingyen biztosított különböző segédanyagokat a felkészítéshez. Iskolánk a megyében elsőnek pályázta meg ezt a lehetőséget, melyet meg is nyertünk, és azóta is minden évben felújítunk.
Ezt a lehetőséget kihasználva már az első osztályban, a második félévtől órakeretben is tanítottuk a közlekedés alapjait. A tanulók imádták ezeket az órákat, mert saját élményeiket elmesélve szinte észrevétlenül szerették meg a közlekedési ismeretekben rejlő lehetőségeket.
Így válhatott valóra az álmunk, mely szerint ezt követően minden megyei versenyt – nem csak a negyedik, hanem a nyolcadik osztályban is – iskolánk tanulója nyert. Innen már csak egy lépés volt a Kerékpáros Iskola Kupában való jó szereplés is, mely azóta is töretlenül tart.
A fenti munka eredménye volt, hogy a 2000/2001-es tanévben a tanulmányi versenyen Veszprémben, a Közlekedési Ismeretekből Országos I. helyezést ért el a negyedik osztályos tanulónk, csapatban pedig az Országos II. helyezést. A sikernek – mint általában mindenhol – meg van az ösztönző hatása, és így egyre többen szerettek volna tudni tanulóink a közlekedésről. Iskolánkban évente 90-100, de volt úgy, hogy többen is vettek részt folyamatosan a közlekedési ismeretekre, közlekedési nevelésre való felkészítésben.
Elértük azt, hogy a Közlekedési Minisztériumtól kapott segédanyagokat iskolánk minden tanulója megkapja teljesen ingyen, és azt használja is. A tanulók lelkesedésének és a felkészítések maximális lehetőségeinek kihasználásával elértük azt, hogy a Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntőjén minden díjat – csapat I. II. III. helyezés, egyéni I. II. III. helyezés, különdíj – iskolánk tanulói nyerték meg.
A közlekedési ismeretekben is – mint általában más tantárgyakban – nagy szerepe van a felkészítő pedagógusnak. Iskolánkban ezt Szabó János technika szakos pedagógus látja el, nagy szakértelemmel és szeretettel.
A tanulókat nem kényszeríteni, hanem az adott témakör megszerettetésével, valamint személyes jó kapcsolat kialakításával lehet úgy irányítani, hogy belső kényszerré váljon az órákon vagy foglakozásokon való részvétel.
Sikerült az évek folyamán elérni, hogy részt veszünk minden városi, megyei, sőt országos szintű versenyeken és bemutatókon.
Az autómentes világnap alkalmával Egerben minden évben bemutatókat tartunk, illetve megszervezzük a Magyar Autóklub segítségével a versenyeket. Minden évben ott vagyunk a „Ki a mester két keréken” országos döntőjén. 2000/2001-es tanévben egy tanulónk helyett kapott abban a négyfős csapatban, mely hazánkat képviselte Horvátországban a nemzetközi versenyen.
2004-ben szintén helyet kapott egy diákunk ebben a négyfős csapatban – 2 fiú 2 lány – mikor Prágában bizonyították felkészültségüket tanulóink. A versenyek, bemutatók biztosították a tárgyi feltételeinket is, hiszen a nyeremények nagy részét ezekre fordítottuk. A felkészítésekhez szakkönyveket tudtunk vásárolni minden versenyzőnek, a tanulóknak tesztlapokat II. osztálytól VIII. osztályos korig, értelmi szintjüknek megfelelően. Iskolánk ma már 10 db német gyártmányú /Hauser típusú/ kerékpárral rendelkezik, – kétféle méretben – lehetőséget biztosítva az alsó és felső tagozatos tanulóinknak, a kerékpáros ügyességi versenyekre való felkészüléséhez. Saját akadálypályánk van, teljes tárgyi feltételekkel, melyek biztosítják tanulóinknak a közlekedésben való sikeres részvételt.
Iskolánkban tanulmányi eredménytől függetlenül bárki jelentkezhet és járhat a közlekedési ismereti órákra ill. szakkörökre.
Talán ennek is, valamint a tanár-diák jó kapcsolatnak is köszönhető, hogy 2004-ben a Salgóbányán megrendezett országos felmérésen a mi tanulónk 96,4 %-os összteljesítménnyel lett az első.
A Közlekedési Minisztérium ezért a „Közlekedésre nevelés kiváló iskolája” címet adományozta a füzesabonyi Széchenyi István Általános Iskolának, melyet azóta már 2006-ban is elnyertünk.
A fenti sikerek eléréséhez persze sok felkészülési idő szükséges, amely a versenytől függően változó.
Általánosságban heti 7-10 óra /II. osztálytól VIII. osztályig történő lebontásban/, de egyéni felkészítések esetén akár 15 óra is lehet.

Képek:

no images were found