Táskaszentelés

2015. 09. 13-án szentmise keretében az iskolatáskák megszentelésére került sor.

A jelenlévő gyerekekre, szüleikre és a nevelőkre Isten áldását kérte Szemenyei Péter atya. Az idei tanévben hitbeli és tudásbeli kitartásra buzdította a gyerekeket. Hangsúlyozta, hogy a hitbeli tudás gyakorlat nélkül semmit sem ér, ezért rendszeresen kell szentmisére járniuk és segíteniük kell a rászoruló embertársaiknak.

Ezután került sor az iskolatáskák megszentelésére, melyeket a diákok a mise elején az oltár elé helyeztek.

A szentmise végén a nagymamák egy kis agapéval vendégelték meg a gyerekeket.