Nagyböjti időszak és Húsvét

A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, amikor Jézus kereszthalálát és feltámadását ünnepeljük. Az erre való előkészületet nagyböjtnek nevezzük. Ez 40 napig tart.

A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, virágvasárnaptól nagyszombatig tart.

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A liturgikus év csúcspontja a szent háromnap.

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja és ezen a napon ünnepeljük az Oltáriszentség és a papság megalapítását.

Nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja, a legmélyebb gyász, a fájdalom napja. A szertartások és az olvasmányok mind Jézus szenvedésére irányulnak. Ezen a napon szentsírt állítanak fel, amelyben a halott Jézus szobrát feldíszítik a kegyelet virágaival.

Nagyszombaton a hívek felkeresik a szentsírt és ott csendben imádkoznak.

A nagyszombat esti misét húsvét vigíliájának nevezzük. Virrasztásnak is mondják, mivel eredetileg éjjel tartották. Ekkor már Jézus feltámadását ünnepeljük. A szentmise körmenettel zárul, így hirdetjük a világnak: Krisztus feltámadt!

Húsvétvasárnap délelőtt ünnepi szentmisét tartanak világszerte.

 

Ötvösné Perge Edit

Hitoktató