Köszöntő

Kedves Látogató!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt iskolánk honlapján. Szeretnénk honlapunkon megtalálható információkkal segíteni Önnek, hogy bepillantást nyerjen iskolánk életébe, megismerhesse az iskolánkban folyó munkát, tájékozódjon aktuális eseményeinkről.

2013 szeptember 1-jétől iskolánk az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. A hitre nevelés számunkra nagyon fontos, mert értékvesztett világunkban a hit tud biztos alapot adni az embereknek. A keresztény nevelés célja a hit ébresztése és fejlesztése, a gyermekek hitvalló, felnőtt kereszténnyé nevelése, a keresztény közösség tudatos aktív tagjává válásának elősegítése. A keresztényi nevelés a pedagógusok, szülők és a keresztény közösség közös nevelő tevékenysége. Szerteágazó hitéleti tevékenységünk, hitéleti programjaink hivatottak ezt elősegíteni, melyekre a szülőket, az egyházközség tagjait is mindig szívesen várjuk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekekben meglássuk és felszínre hozzuk az értékeket, a tehetségüket, a bennük lévő talentumokat, amelyeket a jó Istentől kaptak. Hisszük, hogy az érték minden gyermekben ott van. Mi minden gyermeket Isten ajándékának tekintünk.

 A gyermekek személyiségének fejlesztése mellett fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és felzárkóztatást. Kiemelt területeink közé sorolhatjuk a közlekedési ismeretek oktatását, amely a tehetséggondozás egyik fő területe iskolánkban. Számos megyei, országos, sőt nemzetközi eredménnyel is büszkélkedhetünk. Iskolánkban 2009 – től folyik az angol nyelv emelt óraszámú oktatása. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak olyan alapot nyújtsunk az idegen nyelvek tanulásához, mely biztosítja majd a középiskola elvárásainak való megfelelést, későbbiekben pedig a nyelvvizsga megszerzését. Kiemelt feladatként tekintünk a természettudományos tantárgyak oktatására is. A teremtésvédelmet, a természeti és az épített környezet megóvását minden tanulónk gondolkodásmódjába igyekszünk beépíteni.

Mi, pedagógusok olyan szeretetteljes környezetet szeretnénk biztosítani a ránk bízott gyermekeknek, amelyben az oktató – nevelő munka hatékonyan működhet. Ehhez a nemes feladathoz mindenkor számítunk a szülők támogató segítségére.

 

 „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.”

(Szent Pál 1Kor 13)

 

Nagyné Deli Mónika

igazgató