Október 6. – Az aradi vértanúk emléknapja

Október 6-án, nemzeti gyásznapunkon az alsó tagozat tanulói megemlékezésre gyűltek össze az aulában. A negyedik évfolyam tanulói gyertyagyújtással, verses műsorral emlékeztek meg arról a 13 honvédtábornokról, akiket az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt halálra ítéltek, majd Aradon kivégeztek. Nevük és arcképük felidézésével tisztelegtünk emberi nagyságuk előtt. Nagy István igazgató úr a vértanúk tetteinek és végső helytállásuk emlékének megőrzésére hívta fel a tanulók figyelmét.