Szent Márton ünnepe

2020. november 11-én a járványügyi helyzethez alkalmazkodva csak a napközis csoportoknak szerveztünk kézműves foglalkozást 14:00-tól. 

Szent Márton életét bemutatva felhívtuk a gyerekek figyelmét a felebaráti szeretet fontosságára. Arra, hogy tudjunk segíteni és örömet szerezni másoknak! 

Czenczné Kovács Ágnes és Szabóné Kovács Krisztina tanító nénik vezetésével az 1. osztályos gyerekek térbeli Márton figurát készítettek libával. 

A 2. osztályos napközisek Nagy Istvánné Ildikó nénivel Márton napi lámpást alkottak.

A 3. osztályos tanulók Mártonné Szabó Gabriella tanár nénivel Szent Márton kockát színeztek.

A 4. osztályos napközisek “Dobj és rajzolj egy libát!” játékban vettek részt Ötvösné Perge Edit tanár nénivel és Csóka Sándor tanár úrral.

A felsős diákok Kiss Vivien és Eperjesiné Csík Beáta tanárnőkkel Márton napi lámpást alkottak.

A Márton napi közös lámpás felvonulás most elmaradt, pár ember lámpása világított csak a templomig. A program ünnepi szentmisével fejeződött be.

 

                                                                                      Kiss Vivien és Ötvösné Perge Edit

                                                                                                          hittanárok