Tavaszi egyházi események

Február hónapban megkezdődtek az alsós osztálymisék. Az évfolyamok az első órában szentmisén vettek részt a templomban, majd a mise után Balázs áldásban részesültek. Ennek eredete Szent Balázs püspök nevéhez fűződik, aki a torokbetegségek védőszentje. A pap a szertartás keretében két összekötött égő gyertyát tart a hívek nyakához, és arra kéri Istent, hogy Szent Balázs püspök esedezésére óvja meg az áldást kérőt a torokbajtól.

IMG_5336 uj

 2014-ben március 5-én, azaz Hamvazószerdán vette kezdetét a negyven napos nagyböjt, a húsvétra való felkészülés időszaka. Reggel 8 órakor az iskola tanulói és tanárai szentmisén vettek részt, melynek végén sor került a hamvazkodás szertartására. Az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek homlokára annak emlékére, hogy porból vagyunk, s porrá leszünk. Szemenyei Péter iskolalelkész atya a prédikációban hangsúlyozta, hogy ebben az időszakban bűnbánatot tartunk és rendezzük Istennel való kapcsolatunkat. Ilyenkor többet foglalkozunk az imádsággal és a jócselekedetek gyakorlásával.