Iskolánk szeptemberi programjai és eseményei

Iskolánk szeptemberi programjai és eseményei

02-06.01.    Veni Sancte – Ünnepélyes tanévnyitó mise.

                         Felelős: Szemenyei Péter iskolalelkész

                        Ünnepélyes tanévnyitó a Római Katolikus Templomban.

                         Felelősök: Lovászné Szűcs Mária 8.a, Kóródi Erzsébet 8.b,

Énekkar, Nagy Zsolt

01.                   Szülői értekezletek az l. osztályokban.

      Felelősök: osztályfőnökök: Turócziné Németh Anna, Tóth Tünde


04.              Munkaközösségek és a DÖK munkatervének leadási határideje. Felelősök: Mk. vezetők, DÖK patronáló tanár

03-12.         Dokumentációk elkészítése /foglalkozási tervek, egyéni fejlesztési tervek.  Felelősök: Osztályfőnökök, érintett szaktanárok

05.              DÖK alakuló foglalkozásának határideje. Felelős: Nagy Zsolt

08.              Kisboldogasszony napja. Felelősök: hit- és erkölcstan szakos tanárok

08.              A munkaközösség vezetők által összeállított végleges

munkaterv megvitatása, a tanévre szóló havi lebontású munkaterv elfogadása. Felelős: Igazgató

         08.              Kötelező órában tartott szakkörök, vállalt délutáni

foglalkozások indítása. Felelősök: foglalkozások vezetői

08.              SZMK szülői értekezlet. Téma: Alapítványi bál. Felelős: Kádas Imre – Széchenyi Alapítvány Elnöke

08-19.         2-8. évfolyamon szülői értekezletek tartása.

12.              Kompetencia órák foglalkozási tervének leadása, témakörök megjelölésével, dátummal. Felelősök: osztályfőnökök

19.              Osztálytermek dekorálása, folyosói dekorációk, faliújságok

elkészítése. Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok

19.              Az első osztályos, az 5. osztályos, valamint az újonnan érkezett tanulók tanulói törzslapjának kitöltése, feldolgozása. Felelős: Izsold Lászlóné Ig.-helyettes, érintett osztályfőnökök

24.              Iskolánk névadójának és az egyházi iskolák védőszentjének közös ünnepe. Szentmise és rádiós műsor.

Széchenyi-nap. Felelősök: Nagy Zsolt DÖK vezető tanár, DÖK, osztályfőnökök. Szent Gellért-nap. Felelősök: Köböl Zsoltné, Ragó Ilona

26.              Tanmenetek, munkatervek összeállítása, elkészítése, leadása ellenőrzésre. Felelős: Nagy István Igazgató

26.              Kutatók éjszakája. Eszterházy Károly Főiskola Felelős: Nagyné Deli Mónika

30.              Októberi statisztika kiadott táblázati lapjainak kitöltési határideje. Felelősök: Osztályfőnökök, szaktanárok

 

Folyamatos, tervezett:

¨   Osztálymisék indítása, időpontok egyeztetése. Felelős: Szemenyei Péter Plébános Úr, hit- és erkölcstan szakos tanárok

¨   Bemeneti mérések. 3. teljes hét. Felelős: Tóth Tünde, osztályfőnökök

¨   Bemeneti mérések javítása, értékelése. 4. hét. Felelősök: Tóth Tünde, osztályfőnökök

¨   Többfordulós levelezőversenyek indítása. Felelősök: szaktanárok

¨   A tanulók középiskolai tanulmányi versenyekre való felkészítésének megkezdése Felelősök: szaktanárok

¨   Felkészülés a hagyományos Megyei Történelem Verseny megrendezésére. Felelősök: Lőrinczné Antal Judit, Köböl Zsoltné

¨   Őszi sportversenyek indítása: házi sportversenyek, Diákolimpia keretében zajló versenyek /labdarúgás, kézilabda/. Felelősök: Kádas Imre, Nagy Zsolt

¨   Színházlátogatások megszervezése osztálykeretben, igény szerint. Felelősök: osztályfőnökök

¨   DÖK: A Házirend felülvizsgálata: Felelős: Nagy Zsolt és a DÖK

¨   A „Füzesabonyi Hírmondó” folyamatos, havi szintű tájékoztatása az iskola eseményeiről. Felelős: Úriné Ujvári Éva

 

 

 

Nagy István

  Igazgató