1 FŐ MATEMATIKA – INFORMATIKA SZAKOS TANÁR – FÜZESABONY

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

1 FŐ MATEMATIKA – INFORMATIKA SZAKOS TANÁR – FÜZESABONY

A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

 1. Az alábbi munkakör betöltésére:

 

 • -1 fő matematika – informatika szakos tanár

 

 1. A munkaviszony időtartama:

 

 • 10.02.-2021.06.30. –ig tartó határozott idejű munkaidős munkaviszony.

 

 1. A munkavégzés helye:

 

 • 3390 Füzesabony Kossuth út 1-3.

 

 1. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

 1. Pályázati feltételek:

 

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
 • teljes cselekvőképesség;
 • jogszabályban előírt szakképesítés

 

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
 • szakmai önéletrajz;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
 • katolikus plébános ajánlása.
 1. A munkakör betölthető:

 

 • november 2. napjától

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

 

 • október 26.

 

 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Deli Mónika intézményvezető nyújt,

 

 • a +36/36/341 455 vagy a +36/30/307- 8586 telefonszámokon
 • és a szechenyi.fuzesabony@gmail.com e-mail címen.

 

 1. A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton és személyesen:

Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 3390 Füzesabony, Kossuth út 1-3.

 

 • elektronikusan:

szechenyi.fuzesabony@gmail.com